دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

ارتقاء کیفیت زندگی در فضا های شهری با رویکرد رشد هوشمند ایرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47016.0

مژگان پورعماد؛ محمد اجزاءشکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ براتعلی خاکپور


پژوهشی-مطالعه موردی

تحلیلی بر زیست پذیری شهری براساس شاخص زیست محیطی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47188.0

محمد قنبری؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی


پژوهشی

بررسی تأثیربلند مرتبه سازی بر نوسانات قیمت مسکن درمنطقه 9 شهرداری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47294.0

نازنین باقری ازغدی؛ محمدرحیم رهنما


برنامه ریزی استراتژیک توسعه استان لرستان بر پایه هویت رقابت پذیر منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47550.0

نعمت شاکرمی؛ محمد رحیم رهنما؛ مسعود زمانی پور


پژوهشی-مطالعه موردی

ارزیابی و تحلیل ابزارهای مدیریت یکپارچة بافت تاریخی کلان شهرهای ایران (مطالعة موردی: کلان شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48649.0

میثم رضائی؛ علی زنگی آبادی؛ محمدرضا هل فروش


پژوهشی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهرهای ایران با استفاده از مدل ANP-Dematel

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48907.0

نازنین باقری ازغدی؛ محمد رحیم رهنما


پژوهشی-مطالعه موردی

بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان فیروزه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.50375.0

امین اله شمسایی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ مریم قاسمی؛ حمید شایان؛ سیّد هادی زرقانی


پژوهشی

بررسی و تحلیل رابطه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر هویت اجتماعی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان شاندیز از توابع شهرستان بینالود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22067/jgrd.2021.49389.0

طاهره صادقلو؛ هما باتقوا سرابی؛ خدیجه بوذرجمهری؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در محلات(نمونه موردی محلات سجاد و سراب شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.45561.0

مهسا ظفرنیا؛ محمدعلی احمدیان


بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.48974.0

فروزان طاهری؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی؛ براتعلی خاکپور


علمی- پژوهشی

تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.50730.0

زکیه نادری چنار؛ محسن جان پرور؛ محمد جواد رنجکش


تحلیل موانع گرایش زنان روستایی به مشارکت در مدیریت اجرایی روستاها مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.49380.0

حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ نسرین جعفری


کاربرد تکنیک دیمتل فازی جهت بررسی محرک‌های راهبرد رقابت همکارانه در کنسرسیوم مثلث طلایی گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.50972.0

محمد حسین سرایی؛ لیلا کشتکار؛ محمدرضا رضایی


بررسی وضعیت امکانات مسکن شهری و میزان رضایت از محیط زندگی در منطقه 9 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22067/jgrd.2021.68514.1010

سارا الله قلی پور؛ حسین حاتمی نژاد


پژوهشی

نقش عوامل اجتماعی – اقتصادی در آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22067/jgrd.2021.71858.1058

بهزاد دوستی سبزی؛ عباس سعیدی؛ بیژن رحمانی


تحلیلی بر راهبردهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری(مطالعه موردی: کلانشهرشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22067/jgrd.2021.50145.0

مسعود تقوایی؛ حسین رجب صلاحی؛ مرجان شفیعی


تحلیل عوامل مؤثر در عدم نهادینه شدن گردشگری در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22067/jgrd.2021.50785.0

هادی نیازی؛ رضا خسرو بیگی بزچلویی؛ محمدجواد صفایی


مقاله پژوهشی

تحلیل آسیب‌پذیری و تاب‌آوری باغداران و تولید مرکبات نسبت به تغییرات اقلیمی در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22067/jgrd.2021.72546.1067

سید عبدالحمید هاشمی ساداتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ یحیی تاجور؛ سید حسین میرموسوی


شناسایی عوامل موثر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان بینالود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22067/jgrd.2022.47286.0

امین فعال جلالی؛ مریم قاسمی؛ مسعود مینائی


علمی- پژوهشی

بررسی عوامل مرزی موثر بر مناسبات کشورهای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22067/jgrd.2022.71903.1060

محسن جان پرور؛ محسن علی جهید ال موسی؛ اکبر حیدری


شناسایی نیروهای پیشران اثرگذار بر تحقق شکوفایی شهری مورد پژوهش : شهر بجنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

10.22067/jgrd.2022.73926.1093

فروغ خزاعی نژاد


پژوهشی

تبیین شاخص‌های بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهر ارومیه با روش تلفیقی(‌BWM-IPA‌)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22067/jgrd.2022.69494.1025

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ محمد تقی حیدری؛ شراره سعید پور


علمی- پژوهشی

واکاوی اثرات نقش خانوارهای روستایی مهاجر در بخش غیررسمی اقتصاد شهری (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22067/jgrd.2022.68575.1012

سید هادی طیب نیا؛ علی ایزدی


الگوی مدیریتی در ژئوتوریسم؛ با تاکید بر کارآفرینی در نواحی روستایی (مورد: شهرستان محلات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22067/jgrd.2022.51158.0

بهرام ایمانی


تدوین راهبرد توسعه مناطق روستایی شهرستان چگنی استان لرستان: کاربرد چارچوب راهبردی SOAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22067/jgrd.2022.73897.1101

مهدی محمدی نسب؛ محمد تیموری طولابی


تحلیل فضایی تأثیر ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه‌ای دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22067/jgrd.2022.49453.0

سحر احمدزاده؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمید شایان


علمی - پژوهشی

مدلسازی مکانی مناطق بالقوه‌ی گردشگری با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22067/jgrd.2022.70225.1031

حسن احمدزاده؛ مجید رشتبریان ارزیل


علمی- پژوهشی

بررسی نقش مشارکت مردمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر پاندمی کووید 19(مطالعه موردی: محلات اسکان غیررسمی شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22067/jgrd.2022.75436.1116

محمد تقی حیدری؛ محسن احد نژادروشتی؛ حسین طهماسبی مقدم


آینده نگاری مقابله با بحران کرونا در مقاصد گردشگری با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22067/jgrd.2022.71650.1055

سعیده مؤیدفر؛ نجمه نشاط


مقاله پژوهشی

سنجش ظرفیت های توسعه میان افزا در شهر سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22067/jgrd.2022.75748.1120

سعید حسین آبادی؛ ابراهیم اکبری


علمی- پژوهشی

مقایسه تطبیقی میزان درآمدزایی تولید گیاهان دارویی نسبت به سایر تولیدات زراعی در روستاهای شهرستان کلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22067/jgrd.2022.76306.1136

منصوره علیپور خشت؛ حمید جعفری؛ کتایون علیزاده


سنجش عملکرد سیستم ترکیبی دوچرخه و اتوبوس های درون شهری و ارائه استراتژی‌های یکپارچه‌سازی با بهره گیری از مدل QSPM (مورد مطالعه: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22067/jgrd.2022.76268.1134

رضا محمدنژاد بیدخت؛ کتایون علیزاده؛ حمید جعفری


ارایه مدل مفهومی مدیریت تعارض کنشگران در فرآیند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22067/jgrd.2022.72997.1073

علی رضا شیری نژاد؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ عبدالهادی دانشپور


تحلیل سناریوهای تاب آوری شهری با تأکید بر بحران آب در شهر جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22067/jgrd.2022.73225.1083

فاطمه سالاری گنج آباد؛ اکبر حیدری تاشه کبود؛ روح الله اسدی


بررسی تغییرات تبخیروتعرق گندم آبی پاییزه در ایران تحت شرایط تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22067/jgrd.2022.72197.1065

راضیه خیری؛ فیروز مجرد؛ بهمن فرهادی؛ جعفر معصوم پور سماکوش