آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 860
تعداد پذیرش 219
تعداد عدم پذیرش 415

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 498
تعداد مشاهده مقاله 204669
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 79595
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 55 روز
متوسط زمان پذیرش 349 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 139 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 194 روز
درصد پذیرش 25 %