اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1450
تعداد پذیرش 371
تعداد عدم پذیرش 820

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 369
تعداد مشاهده مقاله 25485
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10846
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 79 روز
متوسط زمان پذیرش 117 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 376 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 612 روز
درصد پذیرش 26 %