اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1408
تعداد پذیرش 358
تعداد عدم پذیرش 796

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 356
تعداد مشاهده مقاله 11761
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3702
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 94 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 223 روز
متوسط زمان داوری 78 روز
متوسط زمان پذیرش 97 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 379 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 617 روز
درصد پذیرش 25 %