اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 690
تعداد پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش 331

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 404
تعداد مشاهده مقاله 75493
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22306
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 67 روز
متوسط زمان پذیرش 418 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 126 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 226 روز
درصد پذیرش 19 %