اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1428
تعداد پذیرش 362
تعداد عدم پذیرش 807

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 360
تعداد مشاهده مقاله 19002
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7352
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 92 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 207 روز
متوسط زمان داوری 78 روز
متوسط زمان پذیرش 103 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 378 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 617 روز
درصد پذیرش 25 %