اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1389
تعداد پذیرش 346
تعداد عدم پذیرش 786

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 344
تعداد مشاهده مقاله 5350
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1672
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 95 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 228 روز
متوسط زمان داوری 75 روز
متوسط زمان پذیرش 66 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 381 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 617 روز
درصد پذیرش 25 %