آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 963
تعداد پذیرش 259
تعداد عدم پذیرش 458

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 540
تعداد مشاهده مقاله 414449
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 209568
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 52 روز
متوسط زمان پذیرش 316 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 143 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 192 روز
درصد پذیرش 27 %