آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 791
تعداد پذیرش 179
تعداد عدم پذیرش 387

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 458
تعداد مشاهده مقاله 164917
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 51380
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 60 روز
متوسط زمان پذیرش 370 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 139 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 201 روز
درصد پذیرش 23 %