نشریات باید درصدد انتشار مقالات علمی – پژوهشی، مسئله‌محور و نوآورانه باشند.
نویسنده و افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) باید قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند.
منشور اخلاقی در COPE، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریه است:
1) تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ: قوانین کپی رایت می بایست توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.
2) تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقالات:‌ تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.
3) محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار باید کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.
4) رعایت منافع اشخاص: امکان استفاده از نتایج سایر تحقیقات باید با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.
مسؤلیت اخلاقی داوران:
1-کمک به تصمیم گیری هیأت تحریریه مجله در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات؛
2- سرعت عمل در ارزیابی مقالات ارجاع شده به آن‌ها؛
3- محرمانه بودن اطلاعات مقالات ارجاع شده از سوی نشریه؛
4- داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف؛
5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله؛
6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی.
مسؤولیت اخلاقی نویسندگان:
1- ارائه مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق با استاندارد نشریه؛
2- ارائه داده های خام مورد استفاده در مقاله در صورت نیاز؛
3- اصالت مقاله ارائه شده؛
4- عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده؛
5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب در متن مقاله و کتابنامه؛
6- ذکر پشتیبان‌های مالی؛
7- اعلام وجود خطاهای اساسی در مقاله توسط نویسندگان در صورت مشاهده در هر مرحله از فرایند بررسی آن.

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد  و با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار است  و  از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید و مقالات ارسالی از طریق سامانۀ همیاب مشابه‌یابی می‌شوند.

لینک عضویت نشریه در (COPE)

خط مشی دسترسی آزاد: نشریه « جغرافیا و توسعه ناحیه ای» به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. شما اجازه دارید مقالات منتشر شده در این نشریه را نسخه‌برداری کرده یا به اشتراک بگذارید؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.نشریه جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای، نشریه‌ای با دسترسی آزاد است به این معنی که کلیه مطالب به‌صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسۀ وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو، یا پیوند به متن‌های کامل مقالات هستند و یا از آن‌ها برای هر منظور قانونی دیگری استفاده می کنند، بدون اینکه اجازۀ قبلی از ناشر یا نویسنده را بپرسند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی آزاد است.

هزینۀ چاپ مقاله:  هزینۀ چاپ نهایی مقاله 3500000 ریال می‌باشد که پس از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.