نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر- کشور Scopus ID Researcher ID ORCID ID
روح اله اسدی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران     0000-0002-7872-4602
عیسی ابراهیم زاده دانشگاه سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان- ایران     0000-0002-9953-1295
اسماعیل آقائی زاده دانشگاه گیلان گیلان- ایران     0000-0001-9547-9226
حسین آقاجانی دانشگاه اصفهان اصفهان- ایران      
محسن آقایاری هیر دانشگاه تبریز تبریز- ایران 58147294300   0000-0002-0904-7409
محمد اجزاء شکوهی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران     0000-0002-6679-0629
امیر احمدپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ساری- ایران      
مصطفی احمدوند دانشگاه یاسوج یاسوج- ایران 23092711800   0000-0001-8852-5861
سیروس احمدی نوحدانی دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران      
فریبا اسفندیاری درآباد دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران 6602324678   0000-0002-6442-7885
رضا اسماعیلی مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد مشهد- ایران     0000-0002-0439-1577
امیر اشنوئی نوش آبادی دانشگاه لرستان لرستان- ایران      
سعیدرضا اکبریان رونیزی دانشگاه شیراز شیراز- ایران 57192691870    
احمدرضا اصغرپور ماسوله دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57194573977 U-9416-2019 0000-0001-8805-6575
هادی اعظمی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57209202338 ABD-8487-2021 0000-0002-9533-3515
مرتضی اکبری تهران تهران- ایران 24447858800   0000-0001-5215-3349
نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان اصفهان- ایران     0000-0003-3225-4059
مصطفی امیرفخریان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران 57434928100   0000-0003-4799-8907
روح اله اوجی دانشگاه  گیلان گیلان-ایران 55630681100   0000-0002-7687-2249
محمد باعقیده دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار- ایران 56942468200    
ایمان بابائیان دانشگاه  مشهد مشهد- ایران      
علیرضا بنی واهب دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه تربت حیدریه- ایران      
شهرام بهرامی دانشگاه بهشتی تهران- ایران 55121497100    
مرتضی بهزادفر استانداری خراسان شمالی بجنورد- ایران      
ابوالفضل بهنیافر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مشهد- ایران      
خدیجه بوزرجمهری دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران     0000-0001-6027-1898
اسماعیل پارسایی دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران      
حسن پارسی پور دانشگاه کوثر بجنورد بجنورد- ایران      
علی اکبر تقی پور دانشگاه دامغان دامغان- ایران     0000-0001-5672-9667
علی اکبر تقیلو دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران      
محسن جان پرور دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 56500710200   0000-0002-3126-5840
حمید جعفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مشهد- ایران      
حمید جلیلوند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری- ایران 57195448400   0000-0003-0016-4104
داود جمینی دانشگاه اصفهان اصفهان- ایران      
رضا حسین پور پویان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران      
رباب حسین زاده دانشگاه پیام نور، تهران تهران- ایران 123456   0000-0002-6933-2703
سید رضا حسین زاده دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 7801631141 AAA-6530-2020 0000-0002-8653-5473 
هادی حکیمی دانشگاه تبریز تبریز- ایران      
محسن حمیدیان پور دانشگاه خوارزمی تهران تهران- ایران 57219203677   0000-0001-7389-172X
محمدتقی حیدری دانشگاه زنجان زنجان- ایران     0000-0003-4359-8850
براتعلی خاکپور دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 55969304300    
شهریار خالدی دانشگاه سوربن پاریس/دانشگاه شهید بهشتی تهران- ایران     0000-0002-2541-0000
محمد خانه‌باد دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 6504450159 AAA-4213-2020 0000-0002-6724-2237
امیررضا خاوریان گرمسیر دانشگاه اصفهان اصفهان- ایران 56382518800   0000-0001-8609-1748
فروغ خزاعی نژاد دانشگاه کوثر بجنورد بجنورد- ایران     0000-0001-5995-5328
محمود خسروی سیستان و بلوچستان زابل- ایران 55362646100   0000-0002-2571-470X
محسن خلیلی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران     0000-0003-2104-6545
امید علی‌ خوارزمی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57207618540 V-9428-2019 0000-0002-4337-8594
فرامرز خوش اخلاق دانشگاه تهران تهران- ایران 26423076600    
مهدی چراغی دانشگاه زنجان زنجان- ایران      
محمد حجی پور دانشگاه بیرجند بیرجند- ایران     0000-0001-5168-0753
مهدی حسام دانشگاه تهران تهران- ایران      
امین دهقانی دانشگاه جیرفت جیرفت- ایران      
عمران راستی دانشگاه بیرجند   57209197000   0000-0001-5168-0753
علیرضا راشکی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 43561856700 H-5577-2011 0000-0003-0213-7097
سعید رحیمی هرآبادی دانشگاه خوارزمی تهران- ایران      
محسن رضائی عارفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مشهد- ایران      
محمدرضا رضایی دانشگاه یزد یزد- ایران      
پرویز رضوانی مقدم دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 36814127200 B-2746-2015 0000-0002-3827-3878
ابراهیم رومینا دانشگاه تربیت مدرس تهران تهران- ایران 56554181400    
نادر زالی دانشگاه گیلان گیلان- ایران 55326996800   0000-0003-2972-4750
سیّد هادی زرقانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57209259370 C-2716-2018  0000-0002-3365-8250
محمدجعفر زمردیان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 16479518300 AAF-6096-2021 0000-0002-5982-8983
احمد شاهیوندی دانشگاه هنر اصفهان اصفهان- ایران 55427595000    
سیاوش شایان دانشگاه تربیت مدرس تهران تهران- ایران 37085571500    
علی اکبر شایان یگانه دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار- ایران      
حجت اله شرفی دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان- ایران      
زهرا شریفی نیا دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری ساری- ایران      
علی اکبر شمسی پور دانشگاه تهران تهران- ایران 35759729000 AAE-6605-2020 0000-0001-8606-4571
علی شمس الدینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مرودشت-ایران      
عیسی شیبانی امین دانشگاه پیام نور تهران- ایران     0000-0002-7239-4112
رستم صابری فر دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران      
طاهره صادقلو دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57201397096 AAS-1129-2021 0000-0001-5046-5891
رستم صادقلو دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران      
بهمن صحنه دانشگاه گلستان گرگان- ایران     0000-0001-9421-8243
حسین طهماسبی مقدم دانشگاه زنجان زنجان- ایران     0000-0002-7753-5762
سید هادی طیب نیا دانشگاه سیستان و بلوچستان زابل- ایران     0000-0002-4689-0550
مهدی عبداللهی دانشگاه تبریز تبریز- ایران     0000-0002-7787-0675
سید خلیل سید علی پور پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی        
سجاد فردوسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران- ایران   AAV-8480-2021 0000-0002-4866-1700
مصطفی قادری حاجت دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران     0000-0003-2012-7394
مریم قاسمی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57208358142   0000-0002-0238-8323
ریباز قربانی نژاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران تهران- ایران 56500688900   0000-0001-6832-2557
بهروز قرنی آرانی دانشگاه پیام نور تهران- ایران     0000-0002-8515-7255
یونس غلامی دانشگاه کاشان کاشان-ایران      
زهرا کریمیان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 25226459600   0000-0003-0898-6719
سعید کامیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان سمنان- ایران     0000-0002-7307-9421
مراد کاویانی راد دانشگاه  خوارزمی تهران تهران- ایران     0000-0001-8329-8444
صدیقه کیانی سلمی دانشگاه کاشان کاشان-ایران      
علی گلی دانشگاه شیراز شیراز- ایران 55881281500   0000-0001-7512-3353
مجید گودرزی دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران 57216992920   0000-0001-7982-8027
احسان لشگری تفرشی دانشگاه یزد یزد- ایران     0000-0003-2810-8390
صدیقه لطفی دانشگاه مازندران مازندران، ایران 15837358800    
حجت مهکویی دانشگاه  نجف آباد اصفهان اصفهان- ایران     0000-0002-7085-1834
افشین متقی دستنائی دانشگاه خوارزمی تهران تهران- ایران 57218107127   0000-0002-4406-3236
سعیده مؤیدفر دانشگاه میبد میبد- ایران 56721362400   0000-0001-9545-1354
مهدی مودودی ارخودی بزرگمهر قائنات       0000-0002-6641-9555
ندا محسنی رودپشتی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57193677515 Q-4258-2019 0000-0003-0691-9408
جعفر معصوم پور سماکوش دانشگاه رازی کرمانشاه کرمانشاه- ایران 55970834400   0000-0001-9914-2145
سعید ملکی دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران 55327252400   0000-0001-6884-4259
ابوالفضل مساعدی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 15726000100 T-3729-2017 0000-0002-9698-5005
عباس مفیدی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 37073104700 Q-1069-2015 0000-0002-5050-0033
میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه ارومیه-ایران 57204155021   0000-0002-4814-5351
سید محمد موسوی بایگی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 13105051700 U-1608-2018  0000-0002-4446-4005
مسعود مینائی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57189299078 D-3131-2018 0000-0001-6233-416X
حسین میرزائی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57194332676   0000-0002-5278-309X
محمودرضا میرلطفی دانشگاه زابل زابل- ایران      
اسماعیل نجفی دانشگاه دامغان دامغان- ایران 36624062600   0000-0002-8960-1376
مهدی نوری پور یاسوج یاسوج- ایران     0000-0003-0315-2141
محسن نوغانی دخت بهمنی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 56613069400 ABB-3627-2020 0000-0002-6065-0502
علی ولیقلی زاده دانشگاه مراغه مراغه- ایران 55756703300    
مجید یاسوری پور عشور دانشگاه گیلان گیلان- ایران     0000-0002-8800-6196
یدالله یوسفی دانشگاه مازندران مازندران- ایران