آدرس: ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده‌ی ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دفتر نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 14

  • تلفن: 051-38806724
  • فکس: 051-38807060
  • کد پستی: 9177948883

شناسه امنیتی
CAPTCHA Image