تاریخچه مجله

اولین شماره مجله در پاییز 1382 با عنوان جغرافیا و توسعه ناحیه ای ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (علمی - پژوهشی)منتشرگردید. دومین شماره با عنوان مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،ویژه جغرافیا و توسعه ناحیه ای (علمی و پژوهشی)در بهار و تابستان1383 منتشر شده است. این مجله از شماره 4 که ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی بود از آن جدا گردیده و به صورت کاملاً مستقل منتشر گردید و از شماره 5 به بعد علمی - پژوهشی می باشد.

حوزه مد نظر مجله به مجموعه علوم جغرافیایی با گرایش های متنوع آن مربوط می شود. هدف اصلی مجله، انتشار مقالاتی است که بتوانند مسئله ای مهم در هر ناحیه جغرافیایی را به خوبی شناسایی و تحلیل کرده و راه حل/های موثری ارائه کنند. همچنین مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای پژوهش‌های اصیلی را به‌صوت آنلاین منتشر می‌کند که در زمینه جغرافیا، منظر، جغرافیای اجتماعی، شهرنشینی و جهانی‌شدن، توسعه روستایی، الگوهای مسکن روستایی و مدیریت شهری و روستایی انجام شده باشند.

حوزه و تخصص نشریه

1- برنامه ریزی شهری

2- تحلیل فضایی پدیده های جغرافیایی

3- جغرافیا و برنامه ریزی طبیعی

4- توسعه ناحیه ای

5- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اهداف مجله :

1- انتشار مقالاتی که بتوانند مسئله ای مهم در یک ناحیه جغرافیایی را شناسایی کرده باشند.

2- انتشار مقالاتی که بتوانند مسئله ای مهم در قلمرو مناطق روستایی، شهری و ناحیه ای تبیین کرده باشند.

3- انتشار مقالاتی که راه حل های مؤثری در مورد مسائل موجود در نواحی روستایی، شهری و ناحیه ای ارائه کرده باشند.

4-هدف دیگر این مجله ایجاد فضایی است برای پیوند رشته‌ها، نظریه‌ها، روش‌های پژوهش و بحث‌های علمی درباره مسائل جغرافیایی.

 

  مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد  و با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار است  و  از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید و مقالات ارسالی از طریق سامانۀ همیاب مشابه‌یابی می‌شوند.

لینک عضویت نشریه در (COPE)

خط مشی دسترسی آزاد: نشریه « جغرافیا و توسعه ناحیه ای» به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. شما اجازه دارید مقالات منتشر شده در این نشریه را نسخه‌برداری کرده یا به اشتراک بگذارید؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.نشریه جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای، نشریه‌ای با دسترسی آزاد است به این معنی که کلیه مطالب به‌صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسۀ وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو، یا پیوند به متن‌های کامل مقالات هستند و یا از آن‌ها برای هر منظور قانونی دیگری استفاده می کنند، بدون اینکه اجازۀ قبلی از ناشر یا نویسنده را بپرسند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی آزاد است.

هزینۀ چاپ مقاله:  هزینۀ چاپ نهایی مقاله 3500000 ریال می‌باشد که پس از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.