کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 9
1. تدوین و تبیین الگوی گردشگری کارآفرینی در پاندومی کووید 19 (مورد مطالعه: استان های آذربایجان شرقی و غربی)

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 82-53

10.22067/jgrd.2021.71331.1050

مسلم سلیمان پور؛ محمدتقی امینی؛ یزدان شیرمحمدی؛ علی شاه نظری


5. بررسی نقش گردشگری در توسعه و بازسازی مناطق روستایی در ناحیۀ خرقان شهرستان اوج

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-26

10.22067/geography.v16i2.52885

حمیده محمودی؛ مریم رجبی؛ احمد رومیانی


8. شناسایی پهنه های مناسب جهت ایجاد مراکز اقامتی- سیاحتی در شهر بجنورد (با استفاده از مدل ANP)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 201-225

10.22067/geography.v13i2.44037

علی اصغر کدیور؛ جمیله محمدزاده الهوردیخانی