کلیدواژه‌ها = مشهد
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی اثرات گردشگری بر اساس ادراکات جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: منطقۀ ثامن مشهد)

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-23

10.22067/geography.v18i1.38018

محمد اجزاء شکوهی؛ شیرین صباغی آبکوه؛ علیرضا معینی؛ فروغ خزاعی نژاد


3. تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392

10.22067/geography.v11i20.30705

دکتر محمدرحیم رهنما؛ حسین آقاجانی


4. کاربرد مدل زنجیرۀ مارکوف و توزیع نرمال در تعیین احتمال وقوع دوره‏های خشکی و ترسالی مشهد

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392

10.22067/geography.v11i20.30752

پروین کهربائیان؛ دکتر انیس ایرانمنش؛ دکتر حسین محمدی


5. بررسی ساخت اکولوژیکی شهر مشهد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391

10.22067/geography.v10i18.17374

عزت الله مافی؛ مهدی وطن پرست؛ محمد محسن رضوی