کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 4
1. چشم‌انداز تغییرات اقلیم‌شناختی دما و بارش در دامنة CORDEX جنوب آسیا (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز دز)

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 252-225

10.22067/geography.v18i1.84891

الهه عسگری؛ محمد باعقیده؛ اصغر کامیار؛ علیرضا انتظاری؛ مجید حسینی


2. تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-113

10.22067/geography.v13i2.45383

رضا دوستان؛ بهلول علیجانی