کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 6
1. کاربرد مدل هایRS-GIS در بهینه سازی گسترش شهری با تأکید بر حفظ محیط زیست (نمونۀ موردی: شهر همدان)

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 51-66

10.22067/geography.v14i2.42141

احمد رومیانی؛ حیدر صالحی میشانی؛ لیلا وثوقی راد؛ بهمن قادری؛ صمد امرائی


3. تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394

10.22067/geography.v13i1.20064

محمد اجزاء شکوهی؛ محسن رستگار؛ راضیه السادات میرجعفری