نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد/ گروه جغرافیا

2 دانشگاه ارومیه/گروه جغرافیا

چکیده

امروزه مشارکت به عنوان رهیافتی کارآمد، نقش مهمی در دست‏یابی به معیشت پایدار و برقراری نظام پایدار اقتصادی در نواحی روستایی ایفا می‏کند. در واقع رهیافت مشارکت با فراهم آوردن بستر همکاری و ایجاد جریان اطلاعاتی در بخش‏های مختلف تولید، خدمات و بازرگانی، زمینه‏ی مناسبی را جهت استمرار و پایداری نظام اقتصاد روستایی به‏وجود می‏آورد. از آن جایی که اقتصاد روستاها به جهت فقر منابع ارتباطی و اطلاعاتی با مشکلات عدیده‏ای از قبیل پایین بودن راندمان تولید، نوسان شدید تولید محصولات، آشفتگی بازار فروش محصولات، ضعف سرمایه‌گذاری، آفت‏زدگی شدید محصولات و بسیاری مشکلات دیگر مواجه است، توجه به این رهیافت جهت خروج از وضعیت ناپایدار کنونی امری اجتناب‏ناپذیر می‌باشد. از این رو مقاله حاضر در صدد است با رویکردی همه جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و هم‏بستگی، نقش مشارکت مردم در پویایی اقتصاد روستا و حذف و تعدیل چالش‏ها را در سطح 14 سکونت‏گاه روستایی دهستان ایجرود بالا در شهرستان ایجرود مورد کنکاش قرار دهد. جمع‏آوری داده‏ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 147 نفر و تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از آزمون‏های مناسب در نرم افزار SPSS و رتبه‏بندی پایداری اقتصادی نواحی روستایی از طریق تکنیک تصمیم‏گیری چند معیاره تاپسیس انجام شده است. بر اساس آزمونt استیودنت، میزان مشارکت مردم و پایداری اقتصاد روستا به طور معناداری کمتر از حدّ مورد انتظار است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد، معیارهایی همچون مشارکت مردم و دولت در خصوص

سرمایه‏گذاری در منابع آب و خاک، اخذ وام برای سرمایه‏گذاری به ‏صورت مشترک، همکاری و اطلاع‏رسانی در خصوص زمان کنترل آفات محصولات کشاورزی و مشارکت در اطلاع رسانی در خصوص انواع جدید گونه‌های پر محصول، بیشترین تأثیر را بر سطح پایداری اقتصادی در نواحی روستایی داشته است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image