نویسنده = فروزان طاهری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.48974.0

فروزان طاهری؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی؛ براتعلی خاکپور


2. ارائۀ سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 193-222

10.22067/geography.v17i2.73997

امید علی خوارزمی؛ فروزان طاهری


3. ارزیابی ظرفیت تحمل زیست‌محیطی شهر شاندیز

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

10.22067/geography.v15i2.33472

محمد رحیم رهنما؛ فروزان طاهری