نویسنده = حمیدرضا وارثی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-50

10.22067/geography.v15i1.35272

محمد اجزاء شکوهی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری؛ رضا صمدی


3. نابرابری های درآمدی و رفاه پایدار شهری(مطالعه ی موردی: کلان شهر شیراز)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390

10.22067/geography.v9i16.11030

محمود اکبری؛ مسعود تقوایی؛ علی زنگی آبادی؛ حمیدرضا وارثی