نویسنده = حمدالله سجاسی قیداری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل موانع گرایش زنان روستایی به مشارکت در مدیریت اجرایی روستاها مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.49380.0

حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ نسرین جعفری


3. فرایند روش شناسی ترکیبی در برنامه ریزی راهبردی توسعه ی کالبدی مناطق روستایی ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390

10.22067/geography.v9i17.13478

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سیدعلی بدری؛ مهدی پورطاهری؛ حمدالله سجاسی قیداری