داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
شیوا آجیلیان ممتاز جهاددانشگاهی تهران
اسماعیل آقائی زاده دانشگاه گیلان
حسین آقاجانی دانشگاه اصفهان
محسن آقایاری هیر دانشگاه تبریز
عیسی ابراهیم زاده دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد صادق ابراهیمی صنعتی اصفهان
محمد اجزاء شکوهی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن احدنژاد روشتی
امیر احمدپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مصطفی احمدوند یاسوج
سید عباس احمدی 0
سیروس احمدی دانشگاه تربیت مدرس
عبدالمجید احمدی عضوهیت علمی گروه جغرافیای دانشگاه بزرگمهرقاینات
قادر احمدی دانشگاه ارومیه
محمد علی احمدیان فردوسی
روح اله اسدی دانشگاه فردوسی مشهد
فریبا اسفندیاری درآباد دانشگاه محقق اردبیلی
رضا اسماعیلی جغرافیای طبیعی و بر نامه ریزی محیطی مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد
امیر اشنوئی نوش آبادی دانشگاه لرستان
احمدرضا اصغرپور دانشگاه فردوسی مشهد
هادی اعظمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی اکبری تهران
مهری اکبری دانشگاه خوارزمی
نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان
سعیدرضا اکبریان رونیزی شیراز
کمال امیدوار دانشگاه یزد
مصطفی امیرفخریان فردوسی مشهد
علی امیری دانشگاه لرستان
کریم امینی نیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
روح اله اوجی دانشگاه گیلان
مصطفی ایستگلدی زابل
ایمان بابائیان مشهد
محمد باعقیده حکیم سبزواری
ناصر بای 'گلستان
سیدعلی بدری تهران
بدیعی بدیعی ایران
جواد بذرافشان سیستان و بلوچستان
حمید برقی اصفهان
علیر ضا بنی واهب دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
شهرام بهرامی دانشگاه بهشتی
مرتضی بهزادفر تربیت مدرس/ معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی
ابوالفضل بهنیافر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
خدیجه بوزرجمهری دانشگاه فردوسی مشهد/ گروه جغرافیا
اسماعیل پارسایی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی پالوج معاون موسسه
محمدرضا پورمحمدی دانشگاه تبریز
عیسی پیری دانشگاه زنجان
علی اصغر پیله ور دانشگاه بجنورد
محمدقاسم ترکاشوند دانشگاه پیام نور همدان
مسعود تقوایی دانشگاه اصفهان / گروه جغرافیا
علی اکبر تقی پور دامغان
علی اکبر تقیلو دانشگاه ارومیه
معصومه توانگر فردوسی مشهد
محسن جان پرور فردوسی مشهد
مجتبی جاودان دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی
حمید جعفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حمید جلیلوند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
داود جمینی دانشگاه اصفهان
مهناز جهادی طرقی دانشگاه پیام نور فریمان
جعفر جوان
مهدی جوانشیری دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی چراغی دانشگاه تهران
دکتر حسین حاتمی نژاد دانشگاه تهران
مجید حبیبی نوخندان پژوهشکده اقلیم شناسی
محمد حجی پور دانشگاه خوارزمی
مهدی حسام دانشگاه تهران
سعید حسین آبادی دانشگاه تبریز
رضا حسین پور پویان استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد
سید رضا حسین زاده دانشگاه فردوسی مشهد
حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر
سید مصطفی حسینی دانشگاه فردوسی مشهد
سید هادی حسینی حکیم سبزواری
نگار حسینیان هیئت علمی دانشگاه بینالود
صدیقه حسینی حاصل
هادی حکیمی دانشگاه تبریز
محسن حمیدیان پور خوارزمی تهران
جهانگیر حیدری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)
محمد تقی حیدری دانشگاه زنجان
اکبر حیدری تاشه کبود فردوسی مشهد
وکیل حیدری ساربان تربیت مدرس- محقق اردبیلی
احمد خادم الحسینی آزاد واحد نجف اباد
حسین خادمی دانشگاه
شهریار خالدی دانشگاه سوربن پاریس/دانشگاه شهید بهشتی
محمد خانه‌باد دانشگاه فردوسی مشهد
امیر رضا خاوریان گرمسیر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مصطفی خبازی دانشگاه باهنر کرمان
محمدامین خراسانی دانشگاه تهران
فروغ خزاعی نژاد دانشگاه کوثر بجنورد
رضا خسروبیگی حکیم سبزواری
محمود خسروی سیستان و بلوچستان
محسن خلیلی فردوسی مشهد
امید علی‌ خوارزمی دانشگاه فردوسی مشهد
فرامرز خوش اخلاق دانشگاه تهران
حسن دارابی
محمد دارند دانشگاه کردستان
مریم دانشور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمود داودی دانشگاه گیلان
علیرضا دربان آستانه دانشگاه تهران
فاطمه درگاهیان علوم تحقیقات تهران
امین دهقانی دانشگاه جیرفت
رضا دوستان دانشگاه فردوسی مشهد
عمران راستی دانشگاه بیرجند
علیرضا راشکی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ربیعی دانشگاه خورازمی
سعید رحیمی هرآبادی دانشگاه خوارزمی
فرزانه رزاقیان دانشگاه فردوسی مشهد/ جهاد دانشگاهی مشهد
محمدرضا رضایی دانشگاه یزد
محمدرضا رضوانی
پرویز رضوانی مقدم دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رضوی نژاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رحیم رهنما دانشگاه فردوسی مشهد
احمد رومیانی مشهد
ابراهیم رومینا دانشگاه تربیت مدرس تهران
وحید ریاحی دانشگاه
نادر زالی گیلان
دکتر سیّد هادی زرقانی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجعفر زمردیان دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشکده ادبیات
دکتر مهدی زنگنه دانشگاه حکیم سبزواری
سعید زنگنه دانشگاه تهران
یعقوب زنگنه دانشگاه حکیم سبزواری
علی زنگی آبادی دانشگاه اصفهان/گروه جغرافیا
بهروز ساری صراف
فرزانه ساسان پور خوارزمی
عادل سپهر
حمدالله سجاسی قیداری برنامه ریزی در بخش های شهری و روستایی دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشکده ادبیات
محمد حسین سرائی یزد
محسن سرتیپی پور دانشگاه
مهدی سقایی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
لیلا سلطانی دانشگاه امین فولادشهر
سید خلیل سید علی پور پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
سید فاطمی سید فاطمی ایران
لیا شاددل دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مفید شاطری 0
مفید شاطری
احمد شاهیوندی دانشگاه هنر اصفهان
حمید شایان دانشگاه فردوسی مشهد
سیاوش شایان دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی اکبر شایان یگانه دانشگاه حکیم سبزواری
حجت اله شرفی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد شریفی کیا 0
زهرا شریفی نیا دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری
علی شماعی دانشگاه خوارزمی- تهران
علی شمس الدینی برنامه ریزی در بخش های شهری و روستایی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علی اکبر شمسی پور دانشگاه تهران
عیسی شیبانی امین دانشگاه پیام نور
رستم صابری فر دانشگاه تربیت مدرس
زهره صابونچی دانشگاه فردوسی مشهد
طاهره صادقلو داشگاه فردوسی مشهد
سلیمان صادقی داشگاه فردوسی مشهد
مجتبی صادقی فردوسی مشهد
وحید صادقی دانشگاه فردوسی مشهد
شیرین صباغی ابکوه فردوسی مشهد
بهمن صحنه برنامه ریزی در بخش های شهری و روستایی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
امیر صفاری خوارزمی
مسعود صفایی پور دانشگاه شهید چمران اهواز
اعظم صفرآبادی دانشگاه شیراز
رضا صمدی فردوسی مشهد
محسن صیدالی شهید بهشتی
سید اسکندر صیدایی
محمود ضیایی
محمدصادق طالبی دانشگاه ازاد اسلامی میبد
مصطفی طالشی دانشگاه
فروزان طاهری دانشگاه فردوسی
تقی طاوسی سیستان و بلوچستان
سید هادی طیب نیا برنامه ریزی در بخش های شهری و روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی عبداللهی دانشگاه تبریز
علی اصغر عبدالهی دانشگاه باهنر کرمان
فرهاد عزیزپور
قاسم عزیزی دانشگاه تهران
حسین عساکره
سید محمد عسکر یزاده یزد
مژگان عظیمی هاشمی جهاد دانشگاهی مشهد
سید علی علوی تربیت مدرس
سید امیر محمد علوی زاده پیام نور
کتایون علیزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد/ گروه جغرافیا
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی دانشگاه مازندران
علی اکبر عنّابستانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین غضنفرپور دانشگاه
یونس غلامی دانشگاه کاشان
امان اله فتح نیا رازی کرمانشاه
حسنعلی فرجی سبکبار دانشگاه
دکتر زهره فنی دانشگاه شهید بهشتی
قدیر فیروزنیا دانشگاه پیام نور تهران
صفر قائدرحمتی تربیت مدرس
حامد قادرمرزی دانشگاه کردستان
مصطفی قادری حاجت دانشگاه تربیت مدرس
مریم قاسمی 0
محمد صادق قاسمی آزادخانی
دکتر محمّد قاسمی خوزانی داشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا قدری دانشگاه
محمود قدیری دانشگاه پیام نور/ دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی قدیری معصوم
ریباز قربانی نژاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
بهروز قرنی آرانی دانشگاه پیام نور
ایمان قلندریان گروه شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
هادی قنبرزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیروس قنبری برنامه ریزی در بخش های شهری و روستایی دانشگاه سیستان وبلوچستان
محمد قنبری شهرداری مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی قورچی تهران
عبدالرضا کاشکی دانشگاه حکیم سبزواری
غلامرضا کاظمیان دانشگاه علامه طباطبائی
سعید کامیابی ازاد اسلامی واحدسمنان
مراد کاویانی راد خوارزمی
علی اصغر کدیور فردوسی مشهد
جلال کرمی تربیت مدرس
محمدرضا کرمی پیام نور
مصطفی کریمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
زهرا کریمیان دانشگاه فردوسی مشهد
محمدسالار کسرایی هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ژیلا کلالی مقدم پیام نور نیشابور
محسن کلانتری دانشگاه زنجان/ گروه جغرافیا
اکبر کیانی دانشگاه زابل/گروه جغرافیا
صدیقه کیانی سلمی دانشگاه کاشان
اصغر کیوان حسینی دانشگاه علامه طباطبایی
علی گلی دانشگاه شیراز
مجید گودرزی برنامه ریزی در بخش های شهری و روستایی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
حسن لشکری گروه جغرافیا- دانشکده علوم زمین- دانشگاه شهید بهشتی
احسان لشگری تفرشی دانشگاه یزد
صدیقه لطفی گلاسگو- مازندران
سعیده مؤیدفر برنامه ریزی در بخش های شهری و روستایی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
عزت اله مافی دانشگاه فردوسی مشهد
افشین متقی خوارزمی تهران
ندا محسنی فردوسی مشهد
علیرضا محمدی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
بهروز محمدی یگانه
رضا مختاری ملک آبادی هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
نفیسه مرصوصی دانشگاه
ابوالفضل مساعدی دانشگاه فردوسی مشهد
سید ابوالفضل مسعودsان دانشگاه اصفهان
محمد مسیبی دانشگاه اصفهان
دکتر ابوالفضل مشکینی تربیت مدرس
دکتر ابوالفضل مشکینی دانشگاه تربیت مدرس
رئوف مصطفی زاده دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف مصطفی زاده دانشگاه محقق اردبیلی
سیدحسن مطیعی لنگردوی دانشگاه تهران
جعفر معصوم پور سماکوش جغرافیای طبیعی و بر نامه ریزی محیطی دانشگاه رازی کرمانشاه
عباس مفیدی دانشگاه فردوسی مشهد
شهرزاد مقدم شهید بهشتی
مهران مقصودی
مرضیه مکرم شیراز
سعید ملکی برنامه ریزی در بخش های شهری و روستایی دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود منوری علوم و تحقیقات تهران
داوود مهدوی دانشگاه پیام نور
داریوش مهرشاهی دانشگاه یزد
حجت مهکویی نجف آباد اصفهان
علی موحد دانشگاه خوارزمی تهران
مهدی مودودی ارخودی بزرگمهر قائنات
دکتر میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه
ساجدالدین موسوی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد موسوی بایگی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
نصرالله مولائی هشجین
حسین میرزائی داشگاه فردوسی مشهد
میثم میرزائی تبار مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی اصغر میرک زاده دانشگاه
محمودرضا میرلطفی برنامه ریزی در بخش های شهری و روستایی گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و عاوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
محمد میره ای دانشگاه تهران
جواد میکانیکی دانشگاه بیرجند
مسعود مینائی جغرافیای طبیعی و بر نامه ریزی محیطی دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل نجفی مخاطرات محیط جغرافیایی استادیارگروه جغرافیای دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان
علی اکبر نجفی کانی
مهین نسترن دانشگاه اصفهان/گروه جغرافیا
عبدالمجید نظری دانشگاه
ولی اله نظری تربیت مدرس
حسین نگارش دانشگاه سیستان و بلوچستان
نگهبان نگهبان
محمدرضا نوجوان دانشگاه میبد یزد
اصغر نوروزی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور - تهران- ایران
مرضیه نوری تربت جام- دانشگاه پیام نور
مهدی نوری پور یاسوج
محسن نوغانی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید رضا وارثی دانشگاه اصفهان
نرگیس وزین فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس
سعدالله ولایتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
علی ولیقلی زاده مراغه
مجید یاسوری گیلان
محمد حسن یزدانی دانشگاه محقق اردبیلی
مجتبی یمانی تهران
یدالله یوسفی دانشگاه مازندان