راهنمای_نویسندگان 

لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4 تا 6 ماه می‌باشد.

فرم تعهدنامۀ نویسندگان

فرم تعارض منافع

راهنمای ثبت نام در سایت ارکید

شرایط کلی تدوین مقاله:

به منظور ایجاد تسهیل در روند داوری و چاپ مقالات، از همة پژوهشگران که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این نشریه‌اند، خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایند در غیر این ‌صورت مقاله به نویسنده عودت داده خواهد شد:

1- دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانه مجله   https://jgrd.um.ac.irخواهد بود.

2- مقالة ارسالی نباید قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. هیئت تحریریة مجله، انتظار دارد نویسندگان محترم تا زمانی که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقالة خود را به مجلة دیگری برای چاپ ارسال ننمایند.

3- نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند.همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.

4- نوع مقاله: در زمان ارسال مقاله حتماً نوع مقاله با توجه به محتوا، حجم و ساختار آن انتخاب شود.

4-1- انواع مقاله علمی عبارتند از : مقالۀ پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش شناسی،کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی.

5- نویسندگان گرامی، مقالاتی که مطابق فرمت مجله تهیه نشده باشند به نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

6- حجم مقاله نباید حداکثر از بیست و دو صفحة چاپی به قطع نشریه بیشتر شود (با احتساب فضای مورد نیاز برای جداول، اشکال، خلاصه، نتایج و فهرست منابع و چکیده ساختار یافته فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی و معادل فارسی آن به صورت جداگانه باشد.

7- قابل ذکر است که بعد از ارسال مقاله به مجله امکان تغییر و جابجایی نویسندگان وجود نخواهد داشت.

8- شکل‌های هر مقاله شامل منحنی، ‌نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند. شکل‌ها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شود و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. عکس ها باید واضح، مطالب آن­ها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند، الزامی است.

9- عناوین جداول مطابق فرمت مجله در بالای جدول قرار گیرد و مأخذ بالافاصله در زیر عنوان جدول به صورت وسط چین نوشته شود.

10- معادل انگلیسی واژه‌های مهم در داخل متن با شماره‌گذاری مستقیم برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

11- ساختار و بدنة اصلی مقاله شامل عناصر زیر است(نکته: دقت شود که ترتیب عناوین رعایت شود):

 1. مقدمه
 2. پیشینة تحقیق
 3. روش­شناسی تحقیق
 4. مبانی نظری تحقیق
 5. یافته های تحقیق
 6. نتیجه­گیری و پیشنهادها

* شماره ­گذاری عناوین اصلی به صورت اعداد فارسی به همراه نقطه می باشد. ضمنا از قرار دادن علامت دونقطه(:) بعد از عناوین اصلی پرهیز شود.

 

* ضمنا، در صورت داشتن عناوین فرعی، در زیر مجموعه یکی از عناوین اصلی قرار داده شود. شماره گذاری عناوین فرعی نیز به عنوان نمونه برای مقدمه به صورت زیر باشد:

 1. 1. .............

1.2. ...........

یعنی شمارة  بدنه اصلی اول قرار گیرد.

 

12- چکیده: شامل چکیده فارسی(300 کلمه) و واژگان کلیدی (سه تا پنج کلمه) است.

13- نحوة ارجاعات: منابع و مآخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود. دقت شود منبعی که در داخل متن از آن استفاده می شود، حتما در کتابنامه ذکر شود و منبعی که در کتابنامه ذکر می شود، در داخل متن از آن استفاده شده باشد.

13-1- ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA ) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و شماره صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به زبان فارسی باشد و منابع انگلیسی به فارسی برگردانده شوند و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان حتماً به صورت انگلیسی در پانویس(در پانویس فارسی و انگلیسی، پس از شماره، نقطه گذاشته شود) درج شود. به عنوان نمونه: (ولایتی، 1387، ص. 50) یا (وودز[1]، 2005، ص. 8).

علاوه بر این، روش رفرنس نویسی در این مجله براساس روش APA است و پاره‌ای از توضیحات زیر می‌تواند راهنمای نویسندگان باشد

مثال(استفاده از منابع در داخل مقاله):

منبع نویسی داخل متنی:

یک نویسنده: (حسینی، 1367، ص. 195)

دو نویسنده: (احمدی و کاظمی، 1362، ص. 12)

سه نویسنده: (سلمانی، کبیری، و محمدیان، 1386، ص. 24)

چهار نویسنده: (حقیقی، حاتمی، حیدریان، و لطفی، 1391، ص. 32)

پنج نویسنده: (ناصری، محمدی، حیدریان، صادقی، و شهیدی، 1385، ص. 12)

شش نویسنده و بیشتر: (حسینیان و همکاران، 1391، ص. 37)

­- چنانچه از یک نگارنده  ‏مقاله های منفرد و مشترک ارائه شود ابتدا مقاله های منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام دیگر نویسندگان مرتب می شوند و در صورتی که نویسنده ‏یا نویسندگان چند مقاله مشابه باشند منابع بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم می شوند.

- در کتابنامه برای ارائه منابع فارسی و انگلیسی نباید از واژه‌هایی هم‌چون "و همکاران" و یا "et al." استفاده نمود.

- در صورتی که از یک نویسنده(گان) چند اثر در یک سال منتشر و در مقاله ارجاع داده شده باشد، با حروف الفبایی ابجد و معادل آن در کتابنامه به زبان انگلیسی با حروف الفبای لاتین نمایش داده خواهد شد. (مثال: حسینی، 1389 الف، ص. 39) (وارد، پارکر و فرنادینیا[2]، 1996 الف، ص. 28)

- در صورت مشخص نبودن نویسنده، تاریخ نشر یا ناشر از عبارت­های بی­نا بی­تا و بی­جا استفاده شود.

- ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ذکر شوند و فقط منابعی که در متن مقاله استفاده شده‌اند، قید شوند.

‏- ترتیب منابع براساس حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده(گان) در فارسی و انگلیسی خواهد بود.

پایان نامه:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان پایان نامه (ایتالیک). (مقطع و رشته تحصیلی)، نام دانشگاه، نام کشور.

- خوش‌چهره، م.ج. (1392). بررسی پیآمدهای اجتماعی و اقتصادی  خانه های دوم بر نواحی روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود). (پایان‌نامه منتشرنشدة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی)، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

*** اگر پایان نامه به صورت کتاب منتشر نشده است، حتما بنویسید: پایان نامة منتشرنشدة

*** اگر پایان نامه به صورت کتاب منتشر شده است، حتما بنویسید: پایان نامة منتشرشدة

منابع الکترونیک:

­نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده، .... و نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر. (سال انتشار). عنوان مقاله (ایتالیک). تاریخ گرفتن از سایت، نام سایت اینترنتی.

Stark. M. (2000). Women and Globalization. Retrieved June 2, 2013, from www.emory.edu

*** در مورد مقالات فارسی به جای Retrieved از بازیابی استفاده کنید.

*** در مورد مقالات فارسی، تاریخ را به هجری شمسی بنویسید؛ مثال: بازیابی در 30 خرداد 1393، از www.emory.edu

 

13-2- پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورده شود:

­نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام کوچک نویسنده اول؛.... و نام خانوادگی، حرف اول نام کوچک نویسنده آخر. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام کامل مجله (به صورت ایتالیک)، شماره جلد مجله به صورت ایتالیک باشد (شماره سری یا دوره داخل پرانتز باشد)، شماره صفحات اول و آخر.

 1. بهزادفر، م.؛ منعام، ع.ر.(1389). تأثیر ضریب دید به آسمان در آسایش حرارتی کاربران فضای باز شهری. نشریۀ آرمانشهر،(5)، 34-23.

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام کوچک نویسنده اول ، ... و نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام کوچک نویسنده آخر. (سال انتشار). عنوان کتاب (به صورت ایتالیک)؛ نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

 1. حیدری­نژاد، ق.؛ دلفانی، ش.؛ زنگنه، م. ا. و حیدری نژاد، م.(1388). آسایش حرارتی. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 2. Ward, J. S., Parker, G. R., & Fernandina, F. J. (1996). Landscape principles and issues to be considered when developing district plan. European Planning Studies, 25(3), 189 - 202.
 3. Woods, M. (2005). Rural Geography. London: Sage Publication.

 

14- شیوه ارزشیابی مقالات: مقالات ارسالی که شرایط پذیرش از جنبه‌های نوآوری در حوزه‌ی نظریه و روش‌شناختی کاربردی، شرایط لازم را احراز نمایند، برای داوران خبره در آن موضوع ارسال می‌شوند. داوران محترم، جدای از ارزشیابی کیفی مقالات، راهبردهای سازنده‌ای پیشنهاد می‌کنند. پیشنهادهای داوران محترم به طور کامل، اما بدون نام و نشان داور، برای نویسنده مقاله ارسال خواهد شد.

15- فایل های ضروری برای ارسال از طریق سامانه عبارتند از:

الف) فایل اصلی مقاله به همراه مشخصات: یک نسخه word از متن اصلی مقاله با اسامی و مشخصات نویسندگان و با چکیده ساختار یافته فارسی.

ب) فایل اصلی مقاله بدون مشخصات: یک نسخه word از متن اصلی مقاله بدون اسامی و مشخصات نویسندگان و با چکیده ساختار یافته فارسی.

ج) فایل اصلی مقاله بدون مشخصات: یک نسخه pdf ز متن اصلی مقاله بدون اسامی و مشخصات نویسندگان و با چکیده ساختار یافته فارسی.

16- مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات مسترد نمی‌شود. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه ی بایگانی مجله خارج شده و مجله ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای هیچ مسؤولیّتی در این ارتباط نخواهد داشت.

17- مسؤولیّت ارائه صحیح مطالب مقاله بر عهده‌ی نویسندگان است. از این‌رو، نسخه‌ای از مقاله‌ی آماده چاپ برای انجام آخرین تصحیحات احتمالی به نشانی الکترونیکی نویسنده مسؤول ارسال خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک هفته پاسخی از سوی نویسندگان دریافت نگردد به معنای انصراف قلمداد شده و به شماره‌های آتی موکول خواهد شد و چنانچه پاسخی دوباره دریافت نشود مقاله از اولویت چاپ در مجله خارج می‌شود.

18- همچنین نویسندگان محترم توجه داشته باشند که ترکیبات اضافی به این صورت نوشته شوند: منطقة، حوزة، توسعة.

19- آدرس پستی: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله‌ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای- کد پستی 9177948883  و نمابر: 38807060-051

20-  لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4 تا 6 ماه می‌باشد.

 

 

 

[1]. Woods

[2] . Ward, Parker, & Fernandina