راهنمای نویسندگان نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای

به منظور ایجاد تسهیل در روند داوری و چاپ مقالات، از همة پژوهشگران که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این نشریه‌اند، خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایند در غیر این ‌صورت مقاله به نویسنده عودت داده خواهد شد:

1- دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانه نشریه   https://jgrd.um.ac.irخواهد بود.

2- مقالة ارسالی نباید قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. هیئت تحریریة نشریه، انتظار دارد نویسندگان محترم تا زمانی که ایمیل عدم پذیرش از نشریه نرسیده است، مقالة خود را به مجلة دیگری برای چاپ ارسال ننمایند.

3- تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند .همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.

4- نوع مقاله: در زمان ارسال مقاله حتماً نوع مقاله با توجه به محتوا، حجم و ساختار آن انتخاب شود.

4-1- انواع مقاله علمی عبارتند از: مقالۀ پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش شناسی،کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی.

5- نویسندگان گرامی، مقالاتی که مطابق فرمت نشریه تهیه نشده باشند به نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

6- مقالات فارسی با قلم لوتوس نازک 13 و مقالات انگلیسی با قلم نازک Times New Roman11  با نرم افزار Word تهیه شود. مقالات روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا 5و پایین 5 و راست 4 و چپ 4 سانتی‌متر) تایپ شده و فواصل بین خطوط به‌ صورت single باشد. قلم عناوین اصلی و فرعی باید BLotus و اندازۀ قلم 12 بزرگ (Bold) باشد قلم پانوشت‌های فارسی باید BLotus و اندازه قلم 10 باشد. قلم پانوشت‌های انگلیسی باید Times New Roman و اندازه قلم باید 10 باشد.

7- حجم مقاله نباید حداکثر بیست و پنج صفحۀ‌ چاپی به قطع نشریه بیشتر شود (با احتساب فضای مورد نیاز برای جداول، اشکال، خلاصه، نتایج و فهرست منابع)

8- برای مقالات فارسی، عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از 60 حرف بیشتر شود و با قلم لوتوس سیاه 13 تایپ شود.

9- مشخصات نویسندگان: نام نویسنده(گان) مقاله با قلم B لوتوس سیاه 10 (Bold)، عنوان علمی یا شغلی او نیز با قلم B لوتوس سیاه 10 (Bold)و آدرس الکترونیکی با قلم Times New Roman10 (Bold) باید در زیر عنوان مقاله به صورت وسط‌چین ذکر شود.(نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، تخصص، محل خدمت، پست الکترونیکی)

 10- قابل ذکر است که بعد از ارسال مقاله به نشریه امکان تغییر و جابجایی نویسندگان وجود نخواهد داشت.

8- شکل‌های هر مقاله با قلم B لوتوس سیاه 11 (Bold)شامل منحنی، ‌نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند. شکل‌ها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شود و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. عکس ها باید واضح، مطالب آن­ها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند، الزامی است.

9- عناوین جداول با قلم B لوتوس سیاه 11 (Bold)مطابق فرمت نشریه در بالای جدول قرار گیرد و مأخذ بالافاصله در زیر عنوان جدول به صورت وسط چین نوشته شود و متن جدول نیز با قلم B لوتوس سیاه 10 و وسط چین باشد

10- معادل انگلیسی واژه‌های مهم در داخل متن با شماره‌گذاری مستقیم برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

11- ساختار و بدنة اصلی مقاله شامل عناصر زیر است (نکته: دقت شود که ترتیب عناوین رعایت شود)

 مقدمه

  1. پیشینة تحقیق
  2. روش­شناسی تحقیق
  3. مبانی نظری تحقیق
  4. یافته‌های تحقیق
  5. نتیجه­گیری و پیشنهادها

12- شماره­گذاری عناوین اصلی به صورت اعداد فارسی به همراه نقطه می باشد. ضمنا از قرار دادن علامت دونقطه(:) بعد از عناوین اصلی پرهیز شود.

 * ضمنا، در صورت داشتن عناوین فرعی، در زیر مجموعه یکی از عناوین اصلی قرار داده شود. شماره گذاری عناوین فرعی نیز به عنوان نمونه برای مقدمه به صورت زیر باشد:

  1. 1. .............

1.2. ...........

یعنی شمارة  بدنه اصلی اول قرار گیرد.

 13- چکیده: تعداد کلمات چکیده فارسی و چکیده لاتین ۳۰۰ کلمه و واژگان کلیدی سه تا پنج کلمه باشد.

14- نحوة ارجاعات: منابع و مآخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود. دقت شود منبعی که در داخل متن از آن استفاده می شود، حتما در کتابنامه ذکر شود و منبعی که در کتابنامه ذکر می شود، در داخل متن از آن استفاده شده باشد.

14-1- ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه APA باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و شماره صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به زبان فارسی باشد و منابع انگلیسی به فارسی برگردانده شوند و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان حتماً به صورت انگلیسی در پانویس(در پانویس فارسی و انگلیسی، پس از شماره، نقطه گذاشته شود) درج شود.

ارجاعات (درون متنی و برون متنی) در این نشریه بر اساس شیوه نامه APA است. برای آگاهی از این شیوه  استناددهی اینجا کلیک کنید.

15- شیوه ارزشیابی مقالات: فرآیند داوری درباره مقالاتی انجام می شود که نوآوری لازم را بخصوص در بخش نظریه و روش شناسی کاربردی داشته باشند. داوران محترم، جدای از ارزشیابی کیفی مقالات، راهبردهای سازنده‌ای پیشنهاد می‌کنند. پیشنهادهای داوران محترم به طور کامل، اما بدون نام و نشان داور، برای نویسنده مقاله ارسال خواهد شد

16- فایل های ضروری برای ارسال از طریق سامانه عبارتند از:

الف فایل اصلی مقاله به همراه مشخصات: یک نسخه word از متن اصلی مقاله با اسامی و مشخصات نویسندگان.

ب فایل اصلی مقاله بدون مشخصات: یک نسخه word از متن اصلی مقاله بدون اسامی و مشخصات نویسندگان.

ج) صفحۀ مشخصات مقاله:

شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، مرتبۀ علمی آنها به فارسی و انگلیسی و ایمیل و شمارۀ تماس نویسندگان بوده و به‌صورت جداگانه در قسمت فایل‌های مکمل روی سایت بارگذاری شود. (نویسندۀ مسئول مقاله مشخص شود).

معرفی داوران پیشنهادی:

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود زمان ارسال مقاله، در صورت امکان اسامی 3 داور پیشنهادی که در زمینۀ مقاله ارسالی تخصص کافی داشته و در دانشگاه یا مؤسسه‌ای غیر از محل اشتغال نویسندگان مقاله مشغول به کار هستند، معرفی نمایند.

ر) لطفا نویسندگان محترم فرم تعهدنامۀ و تعارض منافع را نیز تکمیل و از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.

17- نشریه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات مسترد نمی‌شود. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه ی بایگانی نشریه خارج شده و نشریه ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای هیچ مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

18- مسئولیت ارائه صحیح مطالب مقاله بر عهده‌ی نویسندگان است. از این‌رو، نسخه‌ای از مقاله‌ی آماده چاپ برای انجام آخرین تصحیحات احتمالی به نشانی الکترونیکی نویسنده مسؤول ارسال خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک هفته پاسخی از سوی نویسندگان دریافت نگردد به معنای انصراف قلمداد شده و به شماره‌های آتی موکول خواهد شد و چنانچه پاسخی دوباره دریافت نشود مقاله از اولویت چاپ در نشریه خارج می‌شود.