نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی،مشهد،ایران

2 پژوهشگر گروه توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی،مشهد،ایران

چکیده

امروزه اینترنت به‌عنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت گردشگری است و باید اذعان داشت که این صنعت، هم­اکنون یکی از مهم­ترین صنایعی است که تحت‌تأثیر تحولات فناورانه و انقلاب اطلاعاتی قرار دارد و فرایند ایجاد و تبادل روزافزون اطلاعات در آن، روز به روز توسعه بیشتری یافته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک روش نوین ارتباطی و انقلابی در بازاریابی مقاصد گردشگری است. این فناوری با شکستن محدودیت­های رسانه­های سنتی و عبور از مرزهای جغرافیایی به طور موثرتر و با سرعت بیشتری به نشر اطلاعات می­پردازد. در این مقاله وضعیت تبلیغات اینترنتی جاذبه­های گردشگری درشهرستان مشهد ارزیابی و نقش هریک از متولیان گردشگری در خصوص معرفی و اطلاع رسانی جاذبه­ها از طریق اینترنت تعیین گردید. متولیان سایت­های گردشگری در پنج گروه شامل اشخاص، دانشنامه آزاد، سازمان­های متولی گردشگری، دستگاه­های غیرمتولی، هتل­ها، آژانس­های مسافرتی و مراکز خدمات گردشگری طبقه­بندی شده­اند. ابتدا تعداد 17 جاذبه از مهم­ترین جاذبه ­های گردشگری شهرستان مشهد از مجموع 122 جاذبه مختلف انتخاب شد. سپس به شناسایی و جست‌وجوی هریک از وب­سایت­ها یا وبلاگ­های مرتبط با جاذبه­های گردشگری (حدود 100 هزار لینک) و تحلیل آن­ها منطبق بر تعدادی از شاخص­ها در ابزار تحلیلی الکسا، درمجموع هفت شاخص اقدام شد. نتایج مقایسه مجموع سایت­های منتخب داخلی با مجموع سایت­های منتخب خارجی نشان داد که سایت واتیکان با 37719 لینک بالاترین رتبه، به لحاظ تعداد لینک و سایت حرم امام رضا (ع) دارای بیشترین میانگین زمان بازدید (8:56 دقیقه) در بین سایت­های بررسی‌شده است. علاوه‌بر رتبه­های پایین سایت­های داخلی در بین سایت­های مقایسه‌شده، سهم متولیان دولتی بخش گردشگری حدود سه درصد در اطلاع‌رسانی است.

کلیدواژه‌ها

 1. استانداری خراسان رضوی. (1392). مطالعات آمایش استان خراسان رضوی. مشهد: انتشارات جهاددانشگاهی خراسان رضوی.
 2. داس ویل، ر. (1384). مدیریت گردشگری، مبانی، راهبردها و آثار (س. م. اعرابی، و د. ایزدی، مترجمان). تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 3. بمانیان، م. ر.، پورجعفر، م. ر.، و محمودی‌نژاد، ه. (1388). ارائه مدل پیشنهادی جهت پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک در طرح­های توسعه گردشگری روستایی (بررسی تطبیقی و ارائه مدل پیشنهادی باتوجه به شرایط معاصر ایران). فصلنامه مدیریت شهری، 23(3)، 88-71.
 4. سجادی، ز. س.، و آیت، س. (1386). گردشگری الکترونیکی از منظر تجارت الکترونیکی و راهکارهای توسعه آن در ایران. مقاله ارائه‌شده در چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی، تهران.
 5. یوسفی، ا. ع.، مختاری ملک‌آبادی، ر.، و خادم‌الحسینی، ا. (1391). بررسی تحلیلی-تطبیقی شاخص‌های توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 10(2)، 133-150.

 

 1. Baloglu, S., & Pekcan, Y. A. (2006). The website design and internet site marketing practices of upscale and luxury hotels in Turkey. Journal of Tourism Management, 27(1), 171-176
 2. Barnes, S., & Vidgen, R. (2001). Assessing the quality of auction web sites. Paper presented at Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, doi:1109/HICSS.2001.927087
 3. Benckendorff, P., & Black, N. (2000). Destination marketing on the Internet: A case study of Australian Regional Tourism Authorities. Journal of Tourism Studies, 11(2), 11-21.
 4. Bevanda, V., Grzinic, J., & Cervar, E. (2008). Analyzing the user’s perception of web design quality by data mining tools. Journal of Tourism and hospitality management, 14(2), 251-262.
 5. Boyne, S., & Hall, D. (2004). Place promotion through food and tourism: Rural branding and the role of websites. Journal of Place Branding, 1(1), 80-92.
 6. Buhalis, D. (2003). Etourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. England: Prentice Hall.
 7. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10years after the Internet-The state of eTourism research. Journal of Tourism Management, 29(4), 609-623.
 8. Chiou, W. C., Lin, C. C., & Perng, C. (2010). A strategic framework for website evaluation based on a review of the literature from 1995-2006. Information & Management, 47(5-6), 282-290.
 9. Gehrke, D., & Turban, E. (1999). Determinants of successful website design: Relative importance and recommendations for effectiveness. Paper presented at the Proceedings of the 32nd Annual Hawaii International Conference on Systems Sciences, USA
 10. Horng, J. S., & Tsai, C. T. (2010). Government websites for promoting East Asian culinary tourism: A cross-national analysis. Journal of Tourism Management, 31(1), 74-85
 11. Kim, H., & Fesenmaier, D. R. (2008). Persuasive design of destination web sites: An analysis of first impression. Journal of Travel Research, 47(1), 3.
 12. Kim, S., & Stoel, L. (2004). Dimensional hierarchy of retail website quality. Journal of Information & management, 41(5), 619-633.
 13. Mich, L., Franch, M., & Martini, U. (2005). A modular approach to quality evaluation of tourist destination web sites: The quality model factory. In A. J. Frew, (Ed.), Information and communication technologies in tourism (pp. 555-565). Vienna: Springer.
 14. Morosan, Ch. (2008). DMO websites and the role of complementary media in tourism advertising. Journal of Hospitality Marketing & Management, 17(1&2), 216-236.
 15. Pauline J. Sh. (2004). E-Tourism: Information technology for strategic tourism management. Journal of Annals of Tourism Research, 31(1), 740-755.
 16. Perdue, R. R. (2002). Internet site evaluations: The influence of behavioral experience, existing images, and selected website characteristics. Journal of Travel & Tourism Marketing, 11(2), 21-38.
 17. Ping, G. (2011). Analysis the application of e-business for the tourism enterprises’ performance evaluation in china. Journal of Energy Procedia, 5(1), 849-854.
 18. Scharlr, A., Wober, K. W., & Bauer, C. (2003). An integrated approach to measure web site effectiveness in the European hotel industry. Journal of Information Technology Tourism, 6(4), 257-271.
 19. Tsai, S. L., & Chai, S. K. (2005). Developing and validating a nursing website evaluation questionnaire. Journal of Advanced Nursing, 49(4), 406-413.
 20. Tu, Y. H. (2011). Destination marketing on the internet: The effectiveness of advanced website features. Ling Tung University.
 21. Valos, M. J., Bednall, D. H., & Callaghan, B. (2007). The impact of Porter's strategy types on the role of market research and customer relationship management. Journal of Marketing Intelligence & Planning, 25(2), 147-156.
 22. Wang, Y. (2008). Web-based Destination Marketing Systems: Assessing the Critical Factors for Management and Implementation. International of Tourism Research, 10, 55-70.
 23. Williams, R., Rattray, R., & Stork, A. (2004). Web site accessibility of German and UK tourism information sites. Journal of European Business Review, 16(6), 577-589.
 24. Wolfinbarger, M., & Gilly, M. C. (2003). eTailQ: Dimensionalizing, measuring and predicting etail quality. Journal of Retailing, 79(3), 183-198.
 25. Zhang, P., & Von Dran, G. M. (2000). Satisfiers and dissatisfies: a two-factor model for website design and evaluation. Journal of the American Society for Information Science, 51(14), 1253-1268.
 26. Zhou, Q., & DeSantis, R. (2005). Usability issues in city tourism Web site design: a content analysis. In International Professional Communication Conference (pp. 789-796) Ireland: Limerick.
CAPTCHA Image