نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

رشد فقر و حاشیه‌نشینی در اثر توسعه نامتوازن منطقه‌ای از مهم‌ترین مشکلات شهرنشینی در کشور در طول 5 دهه گذشته بوده است. از سوی دیگر، دولت به علت مشکلاتی که در زمینه تأمین اعتبار با آن گریبان‌گیر است، فاقد توانایی لازم برای دخالت قاهرانه در این مسأله است. رویکردهای جدید نیز مداخله از بالا به پائین دولت را در این زمینه نادرست دانسته و بر لزوم مشارکت اجتماعی و اقتصادی ساکنین در این محدوده‌ها در فرآیند بازآفرینی و توانمندسازی، تأکید دارند. در این مقاله در راستای مولدسازی دارایی‌ها در محله فرحزاد با محوریت شهرداری تهران، رویکردهای: توانمندسازی، وام خرد، تأمین امنیت تصرف و رسمی‌سازی دارایی‌ها برای استخراج راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار spss و آنالیز SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌های این مقاله، غیررسمی بودن سکونتگاه‌ها و مهارت اندک و مشاغل غیررسمی، اصلی‌ترین موانع مولدسازی دارایی‌های ساکنین می‌باشند. در این راستا استفاده از راهبرد وقف 99 ساله زمین، توسعه مشاغل با اولویت رستوران‌داری و تفریحات باتوجه به وجود بسترهای مناسب گردشگری محله، ایجاد بازارچه‌های فروش حمایتی با توجه به وجود ذخایر مناسب زمین‌های شهری برای توسعه و حمایت از مشاغل حرفه‌ای، استفاده از پتانسیل نهادهای خیریه و مردم‌نهاد و نهادهای محلی ازجمله شورایاری و سرای محله، برای آموزش فنی و حرفه‌ای مشاغل، تشکیل تعاونی‌های شغلی و اعتمادسازی و آگاهی بخشی نسبت به فرآیندهای وام‌دهی خرد، استفاده از قراردادهای اجاره به‌شرط تملیک تجهیزات کسب‌وکار برای رفع تهدید استفاده غیر هدفمند از وام خرد توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image