تحلیل روند تغییرات بارش‌های سالانه‌ی حوضه‌ی سفید‌رود با استفاده از روش ناپارامتری من – کندال

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 آزاد اسلامی سمنان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی روند تغییرات بارندگی‌های سالانه‌ی چند ایستگاه منتخب در حوضه‌ی سفید رود با استفاده از روش ناپارامتری من – کندال می‌باشد. این آزمون جزو متداول ترین روش‌های ناپارامتری به شمار می‌رود که جهت تحلیل روند داده‌های بارندگی در مقیاس سالانه به کار گرفته شده است. شش ایستگاه سینوپتیک واقع در حوضه‌ی سفید رود، که در بازه‌ی زمانی 1978 الی 2007 دارای آمار بودند، انتخاب و آزمون بر روی داده‌های آنها اعمال گردید. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان دهنده‌ی وجود روند معنی‌دار در بارندگی ایستگاه‌های خلخال و بیجار بوده، ولی در ایستگاه‌های رشت و زنجان هیچ روند معنی‌داری در سطوح اطمینان 95٪ و 99٪ مشاهده نشد. در سطح اطمینان 95٪ مقادیر بارندگی ایستگاه لاهیجان دارای روند صعودی و معنی دار بوده و این مقادیر در ایستگاه میانه دارای روند نزولی و معنی دار است. دستاوردهای این مطالعه می‌تواند مسؤولان را در تخصیص اعتبارات با توجه به میزان بارش‌های ایستگاه‌ها در خصوص جلوگیری از میزان آسیب‌های بخش کشاورزی، صنعتی و... یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend Analysis of Annual Precipitation Changes in the Sefid Rood Basin Using the Man-Kendall Non-Parametric Technique

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahanbakhsh Asl 1
  • Ma’soumeh Tadayoni 2
  • Habibeh Nouri Oghourabad 1
چکیده [English]

The aim of this research is the study of trends in annual precipitation changes in some selected stations located in the Sefid Rood basin, applying the Man-Kendall non-parametric technique. The method is one of the most frequently used non-parametric techniques for trend analysis of precipitation on an annual scale. Six synoptic stations located in the Sefid Rood basin were selected for the analysis containing data records for a 30-year period (1978-2007). The results of the analysis indicated a significant trend in the precipitation of Khalkhal and Birjand stations, while there was no significant trend in Rasht and Zanjan stations with 95% and 99% confidence levels. At a 95% significance level, there was an ascending and significant trend in Lahijan station, whereas this trend was descending and significant in Mianeh station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend analysis
  • Precipitation
  • Man-Kendall Test
  • the Sefid Rood Basin