علمی- پژوهشی

بررسی پراکنش فضایی جرم درمناطق هشت‌گانه‌ی شهر شیراز

مسعود تقوایی, اصغر ضرابی, حبیب احمدی, حسن بیک محمدی, بهنام مغانی رحیمی
بازدید: 184
بازدید: 527

بررسی ساخت اکولوژیکی شهر مشهد

عزت الله مافی, مهدی وطن پرست, محمد محسن رضوی
بازدید: 452