لیست داوران منتصب این شماره

 • بهمن صحنه
 • جعفر معصوم پور
 • جهانگیر حیدری
 • حجت اله شرفی
 • حمدالله سجاسی قیداری
 • حمیدرضا وارثی
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • دکتر محّمد اجزاء شکوهی
 • دکتر مهدی زنگنه
 • دکتر میرنجف موسوی
 • رضا خسروبیگی
 • رضا دوستان
 • شیرین صباغی ابکوه
 • شیوا آجیلیان ممتاز
 • طاهره صادقلو
 • علی اکبر تقی پور
 • علی اکبر تقیلو
 • علی زنگی آبادی
 • عیسی ابراهیم زاده
 • فرزانه رزاقیان
 • فروغ خزاعی نژاد
 • مجتبی صادقی
 • مجید یاسوری
 • محسن آقایاری هیر
 • مهدی مودودی ارخودی
 • هادی حکیمی
 • کمال امیدوار
 • یعقوب زنگنه
 • یونس غلامی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تحلیل فضایی جایگاه های پمپ بنزین و ایستگاه های CNG در شهر قزوین

سید علی حسینی, رضا ویسی, محمد کشاورز مافی, مریم محمدی

تبارشناسی نقش زیارتی-گردشگری شهر‏مشهد

محمدعلی فیروزی, جعفر جوان, معصومه توانگر

مناطق شهری چندمرکزی: همکاری، رقابت یا هم رقابتی؟ (یک تحلیل مروری)

صدیقه لطفی, مجتبی شهابی شهمیری, ساسان روشناس