لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مشکینی
 • اسماعیل آقایی زاده
 • امان اله فتح نیا
 • جعفر معصوم پور
 • جلال کرمی
 • جواد میکانیکی
 • حمید برقی
 • حمید شایان
 • خدیجه بوزرجمهری
 • داوود مهدوی
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • دکتر صدیقه لطفی
 • دکتر مهدی زنگنه
 • دکتر میرنجف موسوی
 • رضا اسماعیلی
 • رضا دوستان
 • سعید ملکی
 • طاهره صادقلو
 • عبدالمجید احمدی
 • علی اکبر شمسی پور
 • علی اکبر عنابستانی
 • علی موحد
 • غلامرضا کاظمیان
 • محمد حسن یزدانی
 • محمد حسین سرائی
 • محمدامین خراسانی
 • محمدرضا رضایی
 • مسعود مینائی
 • مهدی حسام
 • مهدی سقایی
 • مژگان عظیمی هاشمی
 • ولی اله نظری
 • وکیل حیدری ساربان
 • یونس غلامی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود

محمد اجزاء شکوهی, حمیدرضا وارثی, محمد قنبری, رضا صمدی

ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت کالبدی مسکن محلاّت شهری پیرانشهر

مجتبی رفیعیان, عیسی ابراهیم زاده, سید احمد حسینی, دیمن کاشفی دوست