لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم رومینا
 • ابوالفضل بهنیافر
 • اسماعیل آقایی زاده
 • بهروز ساري صراف
 • تقی طاوسی
 • حمید شایان
 • خدیجه بوزرجمهری
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • سید عباس احمدی
 • شهرام بهرامی
 • علی اکبر عنابستانی
 • علی شمس الدینی
 • علی گلی
 • مجید یاسوری
 • محمد باعقیده
 • محمد حسین سرائی
 • محمد دارند
 • محمد صادق قاسمی آزادخانی
 • محمد میره ای
 • محمدامین خراسانی
 • مرضیه نوری
 • مریم قاسمی
 • مژگان عظیمی هاشمی
 • هادی اعظمی
 • کتایون علیزاده
 • یعقوب زنگنه
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

شبکۀ حسگر بی سیم؛ راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت

سیّد هادی زرقانی, محسن جان پرور, ریحانه صالح آبادی, افشین جهان بین

کاربرد مدل هایRS-GIS در بهینه سازی گسترش شهری با تأکید بر حفظ محیط زیست (نمونۀ موردی: شهر همدان)

احمد رومیانی, حیدر صالحی میشانی, لیلا وثوقی راد, بهمن قادری, صمد امرائی