لیست داوران منتصب این شماره

 • تقی طاوسی
 • حسن لشکری
 • حسین عساکره
 • داوود مهدوی
 • دکتر زهره فنی
 • رئوف مصطفی زاده
 • رضا دوستان
 • سعید نگهبان
 • سلیمان صادقی
 • سید رضا حسین زاده
 • علی اصغر پیله ور
 • علی اکبر عنابستانی
 • علی موحد
 • علی گلی
 • علیر ضا بنی واهب
 • قدیر فیروزنیا
 • مجید حبیبی نوخندان
 • محمد صادق ابراهیمی
 • محمدرضا رضوانی
 • محمدرضا نوجوان
 • محمود خسروی
 • محمود قدیری
 • مرتضی بهزادفر
 • مریم قاسمی
 • مسعود تقوایی
 • مهدی سقایی
 • نعمت اله اکبری
 • کمال امیدوار
 • یونس غلامی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان

مهدی مودودی ارخودی, خدیجه بوزرجمهری, حمید شایان, محمود ضیایی