لیست داوران منتصب این شماره

 • حمدالله سجاسی قیداری
 • حمید شایان
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • دکتر اکبر کیانی
 • دکتر فرزانه ساسان پور
 • دکتر محمّد رحیم رهنما
 • دکتر مهدی زنگنه
 • دکتر میرنجف موسوی
 • عادل سپهر
 • علی اصغر پیله ور
 • علی اکبر عنابستانی
 • علی گلی
 • محسن آقایاری هیر
 • محسن کلانتری
 • نرگیس وزین
 • وحید ریاحی
 • کتایون علیزاده
 • یعقوب زنگنه
 • یونس غلامی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان

محمد اجزاء شكوهی, محسن رستگار, راضیه السادات میرجعفری