دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. ارتقاء کیفیت زندگی در فضا های شهری با رویکرد رشد هوشمند ایرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47016.0

مژگان پورعماد؛ محمد اجزاءشکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ براتعلی خاکپور


پژوهشی-مطالعه موردی

2. تحلیلی بر زیست پذیری شهری براساس شاخص زیست محیطی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47188.0

محمد قنبری؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی


پژوهشی

3. بررسی تأثیربلند مرتبه سازی بر نوسانات قیمت مسکن درمنطقه 9 شهرداری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47294.0

نازنین باقری ازغدی؛ محمدرحیم رهنما


4. برنامه ریزی استراتژیک توسعه استان لرستان بر پایه هویت رقابت پذیر منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47550.0

نعمت شاکرمی؛ محمد رحیم رهنما؛ مسعود زمانی پور


پژوهشی-مطالعه موردی

5. ارزیابی و تحلیل ابزارهای مدیریت یکپارچة بافت تاریخی کلان شهرهای ایران (مطالعة موردی: کلان شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48649.0

میثم رضائی؛ علی زنگی آبادی؛ محمدرضا هل فروش


پژوهشی

6. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهرهای ایران با استفاده از مدل ANP-Dematel

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48907.0

نازنین باقری ازغدی؛ محمد رحیم رهنما


پژوهشی-مطالعه موردی

7. بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان فیروزه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.50375.0

امین اله شمسایی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ مریم قاسمی؛ حمید شایان؛ سیّد هادی زرقانی


پژوهشی

8. بررسی و تحلیل رابطه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر هویت اجتماعی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان شاندیز از توابع شهرستان بینالود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22067/jgrd.2021.49389.0

طاهره صادقلو؛ هما باتقوا سرابی؛ خدیجه بوذرجمهری؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


علمی- پژوهشی

9. بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در محلات(نمونه موردی محلات سجاد و سراب شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.45561.0

مهسا ظفرنیا؛ محمدعلی احمدیان


10. بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.48974.0

فروزان طاهری؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی؛ براتعلی خاکپور


11. تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.50730.0

زکیه نادری چنار؛ محسن جان پرور؛ محمد جواد رنجکش


12. واکاوی اثرات ایجاد صندوق اعتباری خرد برتوسعه اشتغال پایدارمناطق روستایی (مطالعه موردی : شهرستان های رزن و فامنین استان همدان ) ...

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.68480.1009

فاطمه کیانی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی


13. تحلیل موانع گرایش زنان روستایی به مشارکت در مدیریت اجرایی روستاها مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.49380.0

حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ نسرین جعفری


14. کاربرد تکنیک دیمتل فازی جهت بررسی محرک‌های راهبرد رقابت همکارانه در کنسرسیوم مثلث طلایی گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.50972.0

محمد حسین سرایی؛ لیلا کشتکار؛ محمدرضا رضایی


15. بررسی وضعیت امکانات مسکن شهری و میزان رضایت از محیط زندگی در منطقه 9 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22067/jgrd.2021.68514.1010

سارا الله قلی پور؛ حسین حاتمی نژاد


علمی - پژوهشی

16. نقش عوامل اجتماعی – اقتصادی در آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22067/jgrd.2021.71858.1058

بهزاد دوستی سبزی؛ عباس سعیدی؛ بیژن رحمانی


علمی- پژوهشی

17. نقش بازاریابی الکترونیکی بر بهبود سرمایه‌های معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22067/jgrd.2021.71856.1057

رضوان کریمی؛ بهمن صحنه؛ علی اکبر نجفی کانی


18. تحلیلی بر راهبردهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری(مطالعه موردی: کلانشهرشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22067/jgrd.2021.50145.0

مسعود تقوایی؛ حسین رجب صلاحی؛ مرجان شفیعی


مقاله پژوهشی

20. تحلیل آسیب‌پذیری و تاب‌آوری باغداران و تولید مرکبات نسبت به تغییرات اقلیمی در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22067/jgrd.2021.72546.1067

سید عبدالحمید هاشمی ساداتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ یحیی تاجور؛ سید حسین میرموسوی


22. شناسایی عوامل موثر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان بینالود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22067/jgrd.2022.47286.0

امین فعال جلالی؛ مریم قاسمی؛ مسعود مینائی


23. تبیین رابطه طایفه گرایی و مشارکت سیاسی (نمونه پژوهی: انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22067/jgrd.2022.49954.0

وحید صادقی؛ محمدرضا حافظ نیا


24. بررسی عوامل مرزی موثر بر مناسبات کشورهای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22067/jgrd.2022.71903.1060

محسن جان پرور؛ محسن علی جهید ال موسی؛ اکبر حیدری