مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 8 شماره 15 (1389) بررسی نقش کشاورزی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: بخش میانکنگی سیستان)
( شایان شایان ; بوذرجمهری بوذرجمهری ; میرلطفی Reza میرلطفی )
337 چکیده   LOTFI.PDF
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده(مورد: شهر بجنورد)
( كرامت‌اله زیاری ; حسن پارسی پور ; نسرین علی آبادی )
221 چکیده   PDF
دوره 8 شماره 15 (1389) نگاهی به اقتصاد گردشگری در کلان‌شهرها1 (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر مشهد)
( مافی مافی ; سقایی سقایی )
220 چکیده   MAFI.PDF
دوره 8 شماره 14 (1389) بررسی هیدروپلیتیکی حوضه های غرب کشور(نمونه: زاب، سیروان و الوند)
( نامی Hassan نامی ; محمدپور محمدپور )
216 چکیده   NAMI.PDF
دوره 8 شماره 15 (1389) برنامه‌ریزی راهبردی توسعهی پایدار شهر سبزوار
( حسینی حسینی ; حاتمی‌نژاد حاتمی‌نژاد ; قدرتی قدرتی )
207 چکیده   HOSSEINI.PDF
دوره 7 شماره 13 (1388) تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهانبا استفاده از الگوی راهبردی SWOT
( ابراهیم‌زاده ابراهیم‌زاده ; ایزدفر ایزدفر )
187 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) نقشه های القایی و تحریف واقعیت قومی در ایران مطالعه موردی: قومیت های کرد، ترک، عرب و بلوچ
( درّه میرحیدر ; فاطمه سادات میراحمدی ; بهادر غلامی ; بهرام نصر اللهی زاده )
187 چکیده   PDF
دوره 8 شماره 15 (1389) تحلیل و پهنه‌بندی زمانی ـ مکانی یخبندان در ایران
( فرج زاده فرج زاده ; حسینی حسینی )
185 چکیده   FARAJ ZADEH..PDF
دوره 8 شماره 14 (1389) تحلیل ملاحظات دفاعی ـ امنیّتی در آمایش کلان شهر مشهدـ با تأکید بر تهدیدات تروریستی ـ
( زرقانی زرقانی ; اعظمی اعظمی )
171 چکیده   ZARGHANI.PDF
دوره 8 شماره 14 (1389) نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: منطقه ی پشت آب سیستان)
( میری میری ; جوان جوان ; افراخته افراخته ; ولایتی ولایتی ; شایان شایان )
170 چکیده   MIRI.PDF