علمی- پژوهشی

فرایند روش شناسی ترکیبی در برنامه ریزی راهبردی توسعه ی کالبدی مناطق روستایی ایران

عبدالرضا رکن الدین افتخاری, سیدعلی بدری, مهدی پورطاهری, حمدالله سجاسی قیداری
بازدید: 351

مورفوتکتونیک و تأثیر آن بر تغییرات بستر و الگوی رودخانه‌ی قره سو

مجتبی یمانی, محمود علایی طالقانی, صبریه شهبازی
بازدید: 186