لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

تحلیل میزان آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقهی 9 شهر مشهد

براتعلی خاکپور, محمدجعغر Ja’far زمردیان, سلیمان صادقی, احمد مقدمی
بازدید: 47
بازدید: 27

نابرابری های درآمدی و رفاه پایدار شهری(مطالعه ی موردی: کلان شهر شیراز)

محمود اکبری, مسعود تقوایی, علی زنگی آبادی, حمیدرضا وارثی
بازدید: 42

تحلیل کیفیت زندگی روستاهای ادغام شده در شهر (مطالعه‌ی موردی: شهر میاندوآب)

حسین حاتمی‌نژاد, ایوب منوچهری میاندوآب, امین فرجی ملائی, صامت فرهادی
بازدید: 54