علمی- پژوهشی

نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: منطقه ی پشت آب سیستان)

میری میری, جوان جوان, افراخته افراخته, ولایتی ولایتی, شایان شایان
بازدید: 220

تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران

داداش‌پور داداش‌پور, آفاق‌پور آفاق‌پور, رفیعیان رفیعیان
بازدید: 218