لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل - طیّ سالهای 78-1362-

خاکپور خاکپور, ولایتی ولایتی, کیانژاد کیانژاد
بازدید: 31

پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضه‌ی صفارود با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی

جوکار سرهنگی جوکار سرهنگی, امیر احمدی امیر احمدی, سلمیان سلمیان
بازدید: 47