علمی- پژوهشی

شاخص‌های توسعه‌ی پایدار شهری

قرخلو قرخلو, حسینی حسینی
بازدید: 653

توریسم روستایی، تصویری مجازی یا الگویی حقیقی در برنامه ریزی روستایی

تقدیسی زنجانی تقدیسی زنجانی, دانشور عنبران دانشور عنبران
بازدید: 217