علمی- پژوهشی

الگوسازی بارش ایستگاه های ارومیه و تبریز(1)

زاهدی زاهدی, ساری صراف ساری صراف, جامعی جامعی
بازدید: 170

تحلیل شاخص‌های توسعه‌ی فرهنگی استان‌های کشور

تقوایی تقوایی, قائد رحمتی قائد رحمتی
بازدید: 478

دلایل حضور مهاجران روستایی در شهر یزد و و ضعیتّت آنها

مزیدی مزیدی, زارع شاه آبادی زارع شاه آبادی
بازدید: 194