لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

الگوسازی بارش ایستگاه های ارومیه و تبریز(1)

زاهدی زاهدی, ساری صراف ساری صراف, جامعی جامعی
بازدید: 22

تحلیل شاخص‌های توسعه‌ی فرهنگی استان‌های کشور

تقوایی تقوایی, قائد رحمتی قائد رحمتی
بازدید: 171

دلایل حضور مهاجران روستایی در شهر یزد و و ضعیتّت آنها

مزیدی مزیدی, زارع شاه آبادی زارع شاه آبادی
بازدید: 26