لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل بهنیافر
 • اسماعیل آقایی زاده
 • اعظم صفرآبادی
 • امان اله فتح نیا
 • حجت اله شرفی
 • حسین میرزائی
 • حمدالله سجاسی قیداری
 • خدیجه بوزرجمهری
 • دکتر علیرضا محمدی
 • دکتر محمّد رحیم رهنما
 • دکتر میرنجف موسوی
 • سعید ملکی
 • سید هادی حسینی
 • سیّد هادی زرقانی
 • شیرین صباغی ابکوه
 • طاهره صادقلو
 • عادل سپهر
 • عبدالمجید احمدی
 • علی اکبر تقیلو
 • علی اکبر شمسی پور
 • فروغ خزاعی نژاد
 • مجید یاسوری
 • محمد شریفی کیا
 • محمد علی احمدیان
 • محمد قنبری
 • محمد میره ای
 • محمود داودی
 • مرتضی رضوی نژاد
 • مریم قاسمی
 • معصومه توانگر
 • مهدی سقایی
 • ناصر بای
 • نصرالله مولائي هشجين
 • یعقوب زنگنه

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی