لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم رومینا
 • ابوالفضل بهنیافر
 • اسماعیل آقایی زاده
 • امیر صفاری
 • حسن لشکری
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • دکتر محمّد رحیم رهنما
 • دکتر مفيد شاطري
 • دکتر میرنجف موسوی
 • رضا حسین پور پویان
 • سید عباس احمدی
 • شهرام بهرامی
 • عبدالمجید احمدی
 • علی اکبر شمسی پور
 • علی اکبر عنابستانی
 • علی زنگی آبادی
 • علی موحد
 • علیر ضا بنی واهب
 • فرهاد عزیزپور
 • محمد مسیبی
 • محمد میره ای
 • محمدرضا رضایی
 • محمدصادق طالبی
 • محمودرضا میرلطفی
 • مصطفی خبازی
 • مهین نسترن
 • هادی حکیمی
 • کتایون علیزاده
 • یونس غلامی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

ارزیابی ظرفیت تحمل زیست‌محیطی شهر شاندیز

محمد رحیم رهنما, فروزان طاهری

پهنه‌بندی آمایشی جهت توسعۀ سکونتگاه‏های جدید براساس مدل فازی (مطالعۀ موردی: شمال شرق استان یزد)

مسیح مرادی‌زاده, کورش شیرانی, عباس علی پور, دانیال دبیری, سید مصطفی هاشمی

بررسی نابرابری منطقه‌ای در شهرستان‌های استان خوزستان

محمد علی فیروزی, مصطفی محمدی ده چشمه, صادق مختاری چلچه