لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

نقشه های القایی و تحریف واقعیت قومی در ایران مطالعه موردی: قومیت های کرد، ترک، عرب و بلوچ

درّه میرحیدر, فاطمه سادات میراحمدی, بهادر غلامی, بهرام نصر اللهی زاده
بازدید: 51

بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد

سید رضا حسین زاده, رضا دوستان, سیده مرضیه حقیقت ضیابری, سیده مریم حقیقت ضیابری
بازدید: 50

سنجش عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در بافت مرکزی مشهد

کرامت الله زیاری, مصطفی ایستگلدی, غلامرضا عباس زاده
بازدید: 35