نویسنده = حمید شایان
تعداد مقالات: 13
1. بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان فیروزه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.50375.0

امین اله شمسایی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ مریم قاسمی؛ حمید شایان؛ سیّد هادی زرقانی


2. تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش الگوی کشت پسته در شهرستان سبزوار(مطالعه موردی: بخش مرکزی)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 32-1

10.22067/jgrd.2021.46256.0

لیدا علیزاده؛ حمید شایان؛ مریم قاسمی


3. بررسی عوامل ساختاری مؤثر در نوآوری در کارآفرینی روستایی (نمونۀ موردمطالعه: شهرستان فاروج)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-100

10.22067/geography.v17i2.70282

محمد رضا دربان آستانه؛ حمید شایان؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمداله سجاسی قیداری


5. تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 185-206

10.22067/geography.v14i1.40905

لیدا علیزاده؛ حمید شایان؛ مریم قاسمی


6. نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-28

10.22067/geography.v13i2.17903

مهدی مودودی ارخودی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ حمید شایان؛ محمود ضیایی


7. ارزیابی و اولویّت بندی مناطق روستایی براساس شاخص های روستای سالم (مطالعة موردی: دهستان قراولان شهرستان مینودشت)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394

10.22067/geography.v13i1.54584

طاهره صادقلو؛ حمید شایان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ مجید سجاسی قیداری


8. بررسی و تحلیل اثرات روستا- شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی(نمونه موردی: شهرستان نیشابور)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

10.22067/geography.v11i21.36365

خدیجه بوذرجمهری؛ حمید شایان؛ براتعلی خاکپور؛ علی طاهری


11. بررسی نقش کشاورزی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: بخش میانکنگی سیستان)

دوره 8، شماره 15، تابستان 1389

10.22067/geography.v8i15.9512

حمید شایان؛ Khadije بوذرجمهری؛ میرلطفی Reza میرلطفی


12. نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: منطقه ی پشت آب سیستان)

دوره 8، شماره 14، تابستان 1389

10.22067/geography.v8i14.8995

میری میری؛ جعفر جوان؛ افراخته افراخته؛ ولایتی ولایتی؛ حمید شایان