دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. عوامل موثر در شکل گیری تقویت فضاهایی عمومی در روستاهای استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.50694.0

زهرا شریفی نیا؛ سمیه حق نظری


2. تحلیل اکتشافی عوامل انگیزه‌های کششی و رانشی کارآفرینان صنایع دستی روستایی خراسان جنوبی با رویکرد پدیدار شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

الهام تاجریزی؛ اسد الله زمانی پور؛ کوروش روستا؛ جواد میکانیکی


3. ارتقاء کیفیت زندگی در فضا های شهری با رویکرد رشد هوشمند ایرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47016.0

مژگان پورعماد؛ محمد اجزاءشکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ براتعلی خاکپور


پژوهشی-مطالعه موردی

4. تحلیلی بر زیست پذیری شهری براساس شاخص زیست محیطی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47188.0

محمد قنبری؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی


پژوهشی

5. بررسی تأثیربلند مرتبه سازی بر نوسانات قیمت مسکن درمنطقه 9 شهرداری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47294.0

نازنین باقری ازغدی؛ محمدرحیم رهنما


6. برنامه ریزی استراتژیک توسعه استان لرستان بر پایه هویت رقابت پذیر منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47550.0

نعمت شاکرمی؛ محمد رحیم رهنما؛ مسعود زمانی پور


پژوهشی-مطالعه موردی

7. ارزیابی و تحلیل ابزارهای مدیریت یکپارچة بافت تاریخی کلان شهرهای ایران (مطالعة موردی: کلان شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48649.0

میثم رضائی؛ علی زنگی آبادی؛ محمدرضا هل فروش


پژوهشی

8. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهرهای ایران با استفاده از مدل ANP-Dematel

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48907.0

نازنین باقری ازغدی؛ محمد رحیم رهنما


پژوهشی-مطالعه موردی

9. تحلیلی بر آسیب‌پذیری بافت‌های تاریخی – فرهنگی بازارهای سنتی در شهرهای ایرانی _ اسلامی (نمونة موردی: بازار شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48924.0

علی زنگی آبادی؛ سارا میرزایی


پژوهشی

11. سازگاری و هویت مکانی مهاجران: روابط و تعدیل‌گرها (مطالعه موردی: مهاجران ساکن شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.67210.0

رعنا شیخ بیگلو؛ زهرا سلطانی


12. بررسی و تحلیل رابطه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر هویت اجتماعی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان شاندیز از توابع شهرستان بینالود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22067/jgrd.2021.49389.0

طاهره صادقلو؛ هما باتقوا سرابی؛ خدیجه بوذرجمهری؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


علمی- پژوهشی

13. شناسایی عوامل مؤثر بر زیست پذیری شهری با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیریISM (نمونه موردی: شهر ایلام).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22067/jgrd.2021.48827.0

فاطمه پیری؛ سعید ملکی


مقاله پژوهشی

14. تحلیل رقابت‌پذیری شاخص‌های بهداشتی- درمانی استان‌های کشور با استفاده از تکنیک ماباک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.68212.1004

رباب حسین زاده


علمی- پژوهشی

15. بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در محلات(نمونه موردی محلات سجاد و سراب شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.45561.0

مهسا ظفرنیا؛ محمدعلی احمدیان


16. بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.48974.0

فروزان طاهری؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی؛ براتعلی خاکپور


17. تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.50730.0

زکیه نادری چنار؛ محسن جان پرور؛ محمد جواد رنجکش


18. واکاوی اثرات ایجاد صندوق اعتباری خرد برتوسعه اشتغال پایدارمناطق روستایی (مطالعه موردی : شهرستان های رزن و فامنین استان همدان ) ...

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.68480.1009

فاطمه کیانی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی


19. تحلیل موانع گرایش زنان روستایی به مشارکت در مدیریت اجرایی روستاها مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.49380.0

حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ نسرین جعفری


20. کاربرد تکنیک دیمتل فازی جهت بررسی محرک‌های راهبرد رقابت همکارانه در کنسرسیوم مثلث طلایی گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22067/jgrd.2021.50972.0

محمد حسین سرایی؛ لیلا کشتکار؛ محمدرضا رضایی


21. تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه های رسمی و غیر رسمی محلات منطقه 2 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.22067/jgrd.2021.69240.1023

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام چرخان


22. تدوین و تبیین الگوی گردشگری کارآفرینی در پاندومی کووید 19 (مورد مطالعه: استان های آذربایجان شرقی و غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

10.22067/jgrd.2021.71331.1050

مسلم سلیمان پور؛ محمدتقی امینی؛ یزدان شیرمحمدی؛ علی شاه نظری


23. بررسی وضعیت امکانات مسکن شهری و میزان رضایت از محیط زندگی در منطقه 9 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22067/jgrd.2021.68514.1010

سارا الله قلی پور؛ حسین حاتمی نژاد


مقاله پژوهشی

24. درک معنایی جوامع محلی از پیامدهای تخصیص آب سدها به سکونتگاه‌های روستایی در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22067/jgrd.2021.70463.1035

داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی


علمی- پژوهشی

25. تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائه الگوی مناسب برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر(مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22067/jgrd.2021.68595.1013

امین هنرجو؛ حجت مهکویی؛ امیر گندمکار؛ مهدی مومنی


علمی - پژوهشی

26. نقش عوامل اجتماعی – اقتصادی در آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22067/jgrd.2021.71858.1058

بهزاد دوستی سبزی؛ عباس سعیدی؛ بیژن رحمانی


علمی- پژوهشی

27. نقش بازاریابی الکترونیکی بر بهبود سرمایه‌های معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22067/jgrd.2021.71856.1057

رضوان کریمی؛ بهمن صحنه؛ علی اکبر نجفی کانی