نویسنده = محمد رحیم رهنما
تعداد مقالات: 8
1. تحلیلی بر زیست پذیری شهری براساس شاخص زیست محیطی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47188.0

محمد قنبری؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی


2. بررسی تأثیربلند مرتبه سازی بر نوسانات قیمت مسکن درمنطقه 9 شهرداری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.47294.0

نازنین باقری ازغدی؛ محمدرحیم رهنما


3. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهرهای ایران با استفاده از مدل ANP-Dematel

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jgrd.2021.48907.0

نازنین باقری ازغدی؛ محمد رحیم رهنما


4. تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 51-88

10.22067/geography.v16i1.59927

اکبر حیدری؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ امید علی خوارزمی


5. ارزیابی ظرفیت تحمل زیست‌محیطی شهر شاندیز

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

10.22067/geography.v15i2.33472

محمد رحیم رهنما؛ فروزان طاهری


6. طراحی اقلیمی و تعیین جهت‌گیری بهینۀ ساختمان‌ها و خیابان‌ها در رابطه با تابش در شهر مشهد

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-216

10.22067/geography.v15i2.65172

علی بهزادیان مهر؛ بهلول علیجانی؛ محمدرحیم رهنما


8. شناسایی و خوشه بندی اراضی قهوه ای شهر مشهد به منظور ارایة الگوهای سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394

10.22067/geography.v13i1.54581

محمد رحیم رهنما؛ براتعلی خاکپور؛ محمدحسن رضوی