مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 7 شماره 12 (1388) دورنمایی از وضعیّت خشکسالی ایران طیّ سی سال آینده
( خزانه‌داری خزانه‌داری ; زابل عباسی Zabol زابل عباسی ; قندهاری قندهاری ; کوهی کوهی ; ملبوسی ملبوسی )
5344 چکیده   KHAZANEDAR,....PDF
دوره 6 شماره 10 (1387) مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (نمونه‌ی موردی: شهر خرم آباد)
( وارثی وارثی ; محمدی محمدی ; شاهیوندی شاهیوندی )
4570 چکیده   DR.VAARESI.PDF
دوره 5 شماره 8 (1386) شاخص‌های توسعه‌ی پایدار شهری
( قرخلو قرخلو ; حسینی حسینی )
4158 چکیده   DR.GHARAKHLOO.PDF
دوره 9 شماره 16 (1390) نقش مدیریت بهینه ی مصرف آب کشاورزی جهت افزایش بهره وری و پایداری منابع آب دشت های بحرانی در نواحی خشک و کم آب کشور (مطالعه ی موردی: غرب دشت بیرجند )
( محمود فال سلیمان ; بهاره چکشی )
4047 چکیده   FAL.PDF
دوره 10 شماره 18 (1391) نقـش گردشـگری در توسـعه‌ی کارآفـرینی زنـان روستـایی (مطالعه‌ی تطبیقی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو)
( سیاوش ایمنی قشلاق ; فضیله خانی ; سیدسعید هاشمی )
3817 چکیده   PDF
دوره 5 شماره 8 (1386) بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح جامع و تفصیلی شهر ایلام - طیّ دهه‌ی 82-1372-
( حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر ; ملکی ملکی )
3775 چکیده   DR.HOSEINZADEH DALIR.PDF
دوره 9 شماره 16 (1390) بررسی و تحلیل نحوه‌ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه‌ی موردی: شهر یاسوج)
( هاشم داداش پور ; فرامرز رستمی )
3671 چکیده   DADASH.PDF
دوره 9 شماره 17 (1390) فرایند روش شناسی ترکیبی در برنامه ریزی راهبردی توسعه ی کالبدی مناطق روستایی ایران
( عبدالرضا رکن الدین افتخاری ; سیدعلی بدری ; مهدی پورطاهری ; حمدالله سجاسی قیداری )
3017 چکیده   PDF
دوره 7 شماره 13 (1388) بررسی مشارکت شهروندی و نقش آن در مدیریت شهری شهرهای کوچک(نمونه‌ی موردی: شهرهای گله‌دار، ورزنه و هیدج)
( زیاری Allah زیاری ; زندوی زندوی ; آقاجانی آقاجانی ; مقدم مقدم )
2612 چکیده   PDF
دوره 10 شماره 18 (1391) بررسی ساخت اکولوژیکی شهر مشهد
( عزت الله مافی ; مهدی وطن پرست ; محمد محسن رضوی )
2486 چکیده   PDF
1 الی -1(از مجموع 1 مورد)