دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

ارزیابی ظرفیت تحمل زیست‌محیطی شهر شاندیز

محمد رحیم رهنما; فروزان طاهری
تعداد مشاهده : 166 صفحه 1-20 PDF
تعداد مشاهده : 91 صفحه 45-70 PDF
تعداد مشاهده : 86 صفحه 71-94 PDF
تعداد مشاهده : 104 صفحه 149-172 PDF

پهنه‌بندی آمایشی جهت توسعۀ سکونتگاه‏های جدید براساس مدل فازی (مطالعۀ موردی: شمال شرق استان یزد)

مسیح مرادی‌زاده; کورش شیرانی; عباس علی پور; دانیال دبیری; سید مصطفی هاشمی
تعداد مشاهده : 147 صفحه 173-196 PDF
تعداد مشاهده : 124 صفحه 197-216 PDF

بررسی نابرابری منطقه‌ای در شهرستان‌های استان خوزستان

محمد علی فیروزی; مصطفی محمدی ده چشمه; صادق مختاری چلچه
تعداد مشاهده : 81 صفحه 217-240 PDF
تعداد مشاهده : 214 صفحه 241-267 PDF