دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

تحلیل مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG در شهر مشهد با استفاده از مدل AHP در GIS

دکتر عزت الله مافی; دکتر محمد قاسمی خوزانی; روح ‏الله خیام‏ پور; سلمان حیاتی

تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد

دکتر محمدرحیم رهنما; حسین آقاجانی

بررسی هویت شهری در فرآیند بازسازی بعد از زلزله (مطالعه موردی: شهر بم)

دکتر علی حاجی نژاد; دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی; سمیه محمدی آباده; محمود محمودی

مناقشات منطقه شاخ آفریقا، ماهیت و ریشه‌ها

دکتر زهرا پیشگاهی فرد; ریحانه عالم

ارزیابی شاخصه‌های‌ آسایش حرارتی در فضای باز

دکتر شاهین حیدری; دکتر علیرضا منعام

سنجش سازگاری کاربری اراضی براساس مدل GIS_AHPدر محله عنصری مشهد

دکتر ابوالفضل مشکینی; محسن حاصل‌طلب; دکتر مهدی پورطاهری